Navigācijas ceļš

Atjaunojamie energoresursi pēc 2020. gada — izaugsmes plāns - 08/06/2012

Lauku ceļš, fonā vēja ģeneratori © iStockphoto.com/Robert Mandel

Atjaunojamo energoresursu tirgus attīstībā būs lejupslīde, ja vien ES tagad nepieliks pūles, lai samazinātu izmaksas un stimulētu ieguldījumus. Komisijai ir priekšlikumi, kā to paveikt.

ES dara visu, lai sasniegtu mērķi 2020. gadā 20 % savas enerģijas iegūt no atjaunojamiem resursiem. Šis mērķis ietilpst plašākā stratēģijā, kā pārvarēt klimata pārmaiņu radītās problēmas.

Tās ir labas ziņas. Jo vairāk enerģijas tiks saražota no vēja, saules, hidroelektrostacijās, no plūdmaiņas un biomasas, jo mazāk ES būs atkarīga no enerģijas importa, attīstīties inovācija un pieaugs nodarbinātība.

Tomēr uzņēmēji ir piesardzīgi un nesteidzas palielināt investīcijas atjaunojamos energoresursos. Viņi nav pārliecināti par turpmāko ES politiku, un izmaksas nesamazinās pietiekami strauji.

Rezultātā, ja atjaunīgās enerģijas cena saglabāsies daudz augstāka nekā degizrakteņu cena, pēc 2020. gada šī tirgus attīstība var apstāties.

Ņemot vērā to, Komisija ir sagatavojusi ziņojumu par atjaunīgo enerģiju DeutschEnglishfrançais , kurā aplūkoti veidi, kā samazināt izmaksas ar koordinētāku ES pieeju. Šis ziņojums arī aizsāk ES politikas izstrādi laika periodam pēc 2020. gada.

Izmaksas var apcirpt, stimulējot konkurenci ES enerģijas tirgū. Pakāpeniski jālikvidē degizrakteņiem paredzētās subsīdijas un jāpārskata enerģijas nodokļi, lai pastiprinātu ieguldījumus zemas oglekļa emisijas tehnoloģijā. Vienlaikus pakāpeniski jāsamazina vai jāizbeidz atbalsts atjaunojamajiem energoresursiem, lai motivētu šo nozari ilgtermiņā kļūt spējīgākai konkurēt ar citiem enerģijas avotiem.

Ir jāreformē arī dalībvalstu atbalsta programmas, lai sekmētu izmaksu samazināšanu. Visā ES tām jākļūst saskaņotākām un vienkāršākām, samazinot uzņēmumu administratīvās izmaksas.

ES jāstimulē vēja un saules enerģijas ražošana tur, kur to darīt ir lētāk, tāpat kā uzņēmumi to dara attiecībā uz citām precēm un pakalpojumiem. ES valstīm tad vēja vai saules enerģiju būtu lētāk iepirkt no citas ES valsts vai no ārpussavienības valsts nekā pašām attīstīt savus atjaunojamo energoresursu avotus.

Kas notiks tālāk

Komisija sāk izstrādāt iespējamās politikas alternatīvas laikam pēc 2020. gada, kas veicinātu izaugsmi un samazinātu izmaksas. Veidojot šo politiku jau tagad, uzņēmumi tiktu mudināti veikt tādus ilgtermiņa ieguldījumus, kas vajadzīgi, lai attīstītu atjaunīgo energoresursu avotus.

Pērnā gada martā ES publicēja ceļvedi virzībai uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni . Tas attiecas uz visām ekonomikas nozarēm. Tā gatavo īpašus plānus arī atsevišķām nozarēm, piemēram enerģētikas ceļvedi 2050. gadam DeutschEnglishfrançais .

Vēl par neizsīkstošo enerģiju ES Deutsch (de) English (en) français (fr)

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites