Naršymo kelias

Atsinaujinančiųjų išteklių energija po 2020 m. - 08/06/2012

Kelias per laukus su vėjo jėgainėmis © iStockphoto.com/Robert Mandel

Atsinaujinančiųjų energijos išteklių rinka mažės, jei ES nesiims daugiau priemonių išlaidoms mažinti ir investicijoms skatinti. Komisija supažindino su galimais būdais, kaip tai padaryti.

ES deda tinkamas pastangas, kad pasiektų užsibrėžtą tikslą iki 2020 m. 20 % energijos išgauti iš atsinaujinančiųjų išteklių. Šis tikslas – platesnės veiksmų dėl klimato kaitos strategijos dalis.

Tai gera žinia, nes kuo daugiau energijos gaunama iš vėjo, saulės, potvynių, biomasės, geoterminių šaltinių ir hidroelektrinėse, tuo mažiau ES priklauso nuo importuojamos energijos, be to, diegiama daugiau inovacijų ir didėja užimtumas.

Vis dėlto į didesnes investicijas į atsinaujinančiuosius išteklius pramonės įmonės žiūri atsargiai. Joms kelia abejonių būsima ES politika, o išlaidos mažėja nepakankamai sparčiai.

Taigi jei atsinaujinančiųjų išteklių energijos kaina išliks daug didesnė negu išlaidos iškastiniam kurui, nuo 2020 m. ekonomikos augimas rinkoje turėtų mažėti.

Kad padėtis gerėtų, Komisijos atsinaujinančiųjų išteklių energijos ataskaitoje DeutschEnglishfrançais apžvelgiama, kaip ES mastu laikantis labiau koordinuoto požiūrio mažinti išlaidas. Joje taip pat pradedama formuoti ES politika po 2020 m.

Išlaidas galima sumažinti skatinant didesnę konkurenciją ES energijos rinkoje. Reikėtų laipsniškai atsisakyti subsidijų iškastiniam kurui ir persvarstyti energijos mokesčius siekiant skatinti investicijas į mažai anglies dioksido išskiriančias technologijas. Kartu reikėtų laipsniškai mažinti paramą atsinaujinančiųjų išteklių sektoriui arba jos visai nebeteikti ir taip jį skatinti ilgainiui sėkmingai konkuruoti su kitų energijos šaltinių sektoriais.

Nacionalines paramos programas taip pat reikėtų reformuoti taip, kad būtų skatinama mažinti išlaidas. Jos turėtų būti nuoseklesnės visoje ES ir paprastesnės, kad sumažėtų administracinių išlaidų pramonės sektoriui.

ES turėtų skatinti gaminti vėjo ir saulės energiją ten, kur tai pigiau, kaip kad bendrovės daro su produktais ir paslaugomis. Tada ES šalims pirkti vėjo ir saulės energiją iš kitos ES ar jai nepriklausančios šalies bus pigiau negu atsinaujinančiuosius išteklius plėtoti pačioms.

Kas toliau?

Komisija pradeda rengti politikos sprendimus po 2020 m., kuriais būtų skatinama diegti daugiau inovacijų ir mažinti išlaidas. Formuojant politiką dabar bus skatinamos pramonės sektoriaus ilgalaikės investicijos, kurių reikia norint plėtoti atsinaujinančiuosius išteklius.

Praėjusiais metais ES paskelbė mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo planą visose ekonomikos srityse. ES taip pat rengia konkrečius atskirų ekonomikos sektorių planus, pavyzdžiui, Energetikos veiksmų planą iki 2050 m DeutschEnglishfrançais .

Daugiau apie ES atsinaujinančiųjų išteklių energiją Deutsch (de) English (en) français (fr)

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos