Navigointipolku

Uusiutuva energia vuoden 2020 jälkeen – kasvusuunnitelma - 08/06/2012

Peltojen halki kulkeva tie, jonka taustalla on tuuliturbiineja © iStockphoto.com/Robert Mandel

Uusiutuvan energian markkinoiden kasvu lopahtaa, ellei EU ryhdy pian lisätoimiin kustannusten pienentämiseksi ja investointien edistämiseksi. Komissio esittää keinoja, joilla tavoitteisiin voidaan päästä.

Jos EU jatkaa nykyiseen tahtiin, se pystyy saavuttamaan tavoitteensa kattaa 20 % energiantarpeestaan uusiutuvalla energialla vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on osa laajempaa EU:n strategiaa, jolla torjutaan ilmastonmuutosta.

Mitä enemmän energiaa tuotetaan tuuli-, aurinko-, vesisähkö-, vuorovesi-, maalämpö- ja bioenergiana, sitä vähemmän EU on riippuvainen energian tuonnista. Samalla edistetään innovointia ja tuetaan työllisyyttä.

Teollisuuden edustajat suhtautuvat kuitenkin varovaisesti uusiutuvaan energiaan tehtäviin lisäinvestointeihin. He ovat epävarmoja tulevasta EU:n politiikasta, eivätkä kustannukset laske kyllin nopeasti.

Jos uusiutuvan energian hinta pysyy fossiilisten polttoaineiden hintoja korkeampana, markkinoiden kasvun ennustetaan hidastuvan vuoden 2020 jälkeen.

Komission uusiutuvaa energiaa koskevassa raportissa DeutschEnglishfrançais esitetäänkin keinoja, joilla EU:ssa voidaan yhteisesti madaltaa kustannuksia. Raportin pohjalta myös ryhdytään kehittämään EU:n politiikkaa vuodesta 2020 eteenpäin.

Kustannuksia voidaan pienentää kasvattamalla kilpailua EU:n energiamarkkinoilla. Fossiilisten polttoaineiden tuet olisi vähitellen poistettava käytöstä ja energiaveroja uudistettava siten, että voidaan tukea investointeja vähähiiliseen teknologiaan. Samalla uusiutuvien energialähteiden tukia olisi asteittain vähennettävä tai ne olisi poistettava kokonaan, jotta alasta saataisiin pitkällä aikavälillä kilpailukykyinen energiamarkkinoilla.

Valtiollisia tukiohjelmia olisi myös uudistettava kustannusten vähentämiseksi. Tukiohjelmia olisi yhtenäistettävä koko EU:ssa ja niiden rakennetta yksinkertaistettava, jolloin teollisuuden hallinnolliset kulut vähenisivät.

EU:n olisi edistettävä tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoa siellä, missä se on halvempaa, kuten yritykset toimivat muidenkin tuotteiden ja palveluiden kohdalla. EU-maat voivat sitten ostaa tuuli- ja aurinkoenergiaa muista EU-maista tai EU:n ulkopuolelta edullisemmin kuin jos ne tuottaisivat oman uusiutuvan energiansa.

Jatkotoimet

Komissio alkaa suunnitella vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevaa politiikkaa, jolla voidaan edistää innovointia ja laskea kustannuksia. Politiikan kehittäminen nyt rohkaisee teollisuuden edustajia tekemään pitkän aikavälin investointeja, joita tarvitaan uusiutuvien energianlähteiden kehittämiseksi.

EU julkaisi viime vuonna kaikki talouden alat kattavan vähähiilisen talouden etenemissuunnitelmansa . EU myös valmistelee suunnitelmia, jotka koskevat yksittäisiä taloussektoreita, kuten energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 DeutschEnglishfrançais .

Lisätietoa EU:n uusiutuvasta energiasta Deutsch (de) English (en) français (fr)

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä