Navigatsioonitee

Taastuvenergiapoliitika pärast 2020. aastat – kasvukava - 08/06/2012

Põldude vahele jääv tee tuuleturbiinide taustal © iStockphoto.com/Robert Mandel

Taastuvenergia kasutuselevõtu kasv langeb järsult, kui EL ei võta koheselt rohkem meetmeid kulude vähendamiseks ja investeeringute soodustamiseks. Komisjon esitleb viise sellise olukorra lahendamiseks.

EL on graafikus oma eesmärgi (toota 2020. aastaks 20% energiast taastuvatest energiaallikatest) saavutamisel, mis on osa laiaulatuslikumast kliimamuutuste vastu võitlemise strateegiast.

See on hea uudis. Suurem tuule-, päikese- ja hüdroelektri-, loodete-, geotermilis- ja biomassienergia allikate kasutamine muudab ELi vähem sõltuvaks imporditavast energiast ning edendab samas ka innovatsiooni ja tööhõivet.

Vaatamata sellele on tööstussektor suhteliselt ettevaatlik taastuvenergiasse investeerimisel. Ollakse ebakindlad ELi tulevase poliitika suhtes ning tootmisega seotud kulud ei vähene küllalt kiiresti.

Kui taastuvenergia hind on jätkuvalt fossiilkütusest kõrgem, on pärast 2020. aastat oodata taastuvenergia kasutuselevõtu kasvu vähenemist.

Sellise olukorra lahendamiseks vaadeldakse komisjoni taastuvenergiat käsitlevas aruandes DeutschEnglishfrançais viise, kuidas koordineerituma ELi lähenemisviisi abil kulusid vähendada. Samuti algatatakse sellega ELi poliitika kujundamise protsess 2020. aastale järgnevaks ajaks.

Kulusid saab vähendada konkurentsi ergutamise abil ELi energiaturul. Fossiilkütustele antavad toetused tuleb järk-järgult kaotada ning energiamaksud üle vaadata, et suurendada investeeringuid vähese CO2-heitega tehnoloogiasse. Samal ajal tuleb taastuvenergia kasutuselevõtmiseks antavaid toetusi järk-järgult vähendada või need kaotada, et stimuleerida asjaomase sektori konkurentsivõimet pikemas perspektiivis, võrreldes teiste energiaallikatega.

Samuti tuleks reformida riiklikke toetusprogramme, et soodustada kulude vähendamist. Neid tuleks kogu ELi piires ühtlustada ja lihtsustada, vähendades tööstussektori kulusid.

EL peaks julgustama tuule- ja päikeseenergia tootmist neis piirkondades, kus see on odavam, nagu ettevõtjad teevad seda muude toodete ja teenuste puhul. ELi liikmesriigid saavad siis tuule- või päikeseenergiat osta mõnest muust ELi liikmesriigist või väljastpoolt ELi odavamalt, kui ise taastuvenergiat tootes.

Järgmised sammud

Komisjon alustab selliste poliitikavalikute väljatöötamise protsessi 2020. aastale järgnevaks ajaks, mis edendavad innovatsiooni ning vähendavad kulusid. Poliitika väljatöötamine julgustab tööstust tegema pikaajalisi investeeringuid, mis on vajalikud taastuvate energiaallikate kasutuselevõtu edendamiseks.

Eelmisel aastal avaldas EL oma vähese CO2-heitega majandust käsitleva edenemiskava , mis hõlmab kõiki majandusharusid. Samuti koostab EL kavu konkreetsete majandussektorite kohta, nagu näiteks energia tegevuskava aastani 2050 DeutschEnglishfrançais .

Lugege täiendavalt ELi taastuvenergia kohta Deutsch (de) English (en) français (fr)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad