Sti

Strategi for vedvarende energi efter 2020 - en plan for vækst - 08/06/2012

Vej gennem marker med vindmøller i baggrunden © iStockphoto.com/Robert Mandel

Væksten på markedet for vedvarende energi vil falde, hvis ikke EU øger indsatsen for at nedbringe omkostningerne og fremme investeringerne. Kommissionen giver et bud på, hvordan dette kan gøres.

EU er godt på vej mod sit mål om at skaffe 20 % af sin energi fra vedvarende kilder inden 2020 som led i en bredere strategi for bekæmpelse af klimaforandringer.

Det er gode nyheder. Med mere energi fra vedvarende energikilder såsom vind, sol, vandkraftanlæg, bølge- og tidevandsenergi, geotermisk varme og biomasse bliver EU mindre afhængig af at importere energi og fremmer på samme tid innovation og beskæftigelse.

Industrien er dog forsigtig, når det kommer til investering i vedvarende energi. De er ikke sikre på den fremtidige EU-politik, og omkostningerne falder ikke hurtigt nok.

Hvis prisen på vedvarende energi forbliver meget højere end prisen på fossile brændstoffer, vil væksten på markederne som resultat falde efter 2020.

For at løse dette problem har Kommissionen udarbejdet en rapport om vedvarende energi DeutschEnglishfrançais , der ser på, hvordan man kan mindske omkostningerne gennem en mere koordineret EU-tilgang. Rapporten lægger også op til en EU-politik for tiden efter 2020.

Omkostningerne kan mindskes ved at fremme konkurrencen på EU's energimarked. Støtten til fossile brændstoffer bør afvikles, og der bør indføres energiafgifter med henblik på at fremme investeringen i lavemissionsteknologi. På samme tid skal støtten til vedvarende energikilder gradvist mindskes eller ophøre for at tilskynde sektoren til på længere sigt at blive konkurrencedygtig inden for andre energikilder.

Nationale støtteprogrammer skal også ændres for at fremme omkostningsnedskæringer. De skal være mere ensartede i hele EU, og de bør forenkles for at mindske industriens administrative omkostninger.

EU skal tilskynde til produktion af vind- og solenergi, hvis det er billigere, ligesom virksomheder gør det for andre varer og tjenesteydelser. EU-landene vil så kunne købe vind- og solenergi fra andre EU-lande eller fra lande uden for EU billigere end ved at udvikle deres egne vedvarende kilder.

Næste skridt

Kommissionen vil begynde at udarbejde politikker for perioden efter 2020, som vil fremme mere innovation og mindske omkostningerne. En politik nu vil tilskynde industrien til at gøre de langsigtede investeringer, der er behov for, for at udvikle vedvarende energikilder.

Sidste år offentliggjorde EU sin køreplan for en lavemissionsøkonomi , der omfattede eller sektorer i økonomien. Der bliver også udarbejdet specifikke planer, der skal dække de enkelte økonomiske sektorer, såsom køreplanen for energi 2050 DeutschEnglishfrançais .

Mere om vedvarende energi i EU Deutsch (de) English (en) français (fr)

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links