Cesta

Zvýšení podílu obnovitelných energií - 08/06/2012

Polní cesta s větrnými turbínami v pozadí © iStockphoto.com/Robert Mandel

Nepodnikne-li Unie odpovídající kroky ke zvýšení investic do obnovitelných energií a snížení nákladů na jejich výrobu, růst na trhu s těmito energiemi se drasticky zpomalí. Evropská komise přichází s návrhem, jak tomu zabránit.

Evropská unie je odhodlána dosáhnout cíle, který si v oblasti energetiky stanovila: zvýšit do roku 2020 podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 %. Toto úsilí je součástí strategie bojující proti změně klimatu.

Díky zvýšení objemu energie z obnovitelných zdrojů (větrné turbíny, solární panely, vodní a přílivové elektrárny, biomasa, geotermální energie) bude EU méně závislá na dovozu energie z ostatních zemí. Zároveň se tím budou stimulovat inovace a vzniknou nová pracovní místa.

Financování projektů obnovitelné energie však naráží na opatrnost investorů. Ti totiž nemají jistotu, jak se bude politika EU v této oblasti vyvíjet. Náklady na tento druh energie kromě toho neklesají dostatečně rychle.

Pokud v důsledku toho cena energie z obnovitelných zdrojů zůstane i nadále mnohem vyšší než cena fosilních paliv, můžeme očekávat, že se růst na trhu obnovitelných energií po roce 2020 značně zpomalí.

Z tohoto důvodu Komise ve své zprávě o obnovitelných energiích DeutschEnglishfrançais nastiňuje způsob, jak tyto náklady snížit pomocí koordinovaného přístupu na úrovni EU. Ve zprávě se rovněž hovoří o vývoji politiky EU po roce 2020.

Snížení nákladů se může dosáhnout stimulací hospodářské soutěže na energetickém trhu EU. V zájmu zvýšení investic do nízkouhlíkových technologií by mělo dojít k postupnému odstranění dotací fosilních paliv a k reformě daní z energie. Zároveň by se měla postupně snížit až odstranit podpora obnovitelných energií, protože to dané odvětví bude nutit ke zvýšení své konkurenceschopnosti z dlouhodobého hlediska.

Za účelem snížení nákladů by rovněž mělo dojít k reformě vnitrostátních programů podpory. Tyto režimy podpory jednotlivých zemí by měly být ve větším souladu a měly by se zjednodušit, čímž by se pro dané odvětví snížily administrativní náklady.

EU by měla rovněž podporovat produkci větrné a sluneční energie v zemích, kde jsou tyto zdroje hojně k dispozici a energie z nich je tak levnější. Členské země by pak tuto energii mohly nakupovat z jiné země EU či jí dovážet z nečlenských zemí. To by je přišlo na mnohem méně, než kdyby investovaly do vývoje vlastní produkce obnovitelné energie.

Další postup

Komise začala pracovat na návrhu energetické politiky na období po roce 2020. Zaměřuje se přitom na podporu inovací a snižování nákladů. Díky tomu bude dané odvětví motivováno k tomu, aby investovalo do dlouhodobých projektů, které je na rozvoj obnovitelných zdrojů potřeba.

Minulý rok zveřejnila EU celkový plán přechodu na nízkouhlíkové hospodářství . Tvoří rovněž konkrétní plány pro jednotlivá hospodářská odvětví, např. energetický plán 2050 DeutschEnglishfrançais .

Více o energii z obnovitelných zdrojů Deutsch (de) English (en) français (fr)

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy