Навигационна пътека

Възобновяемата енергия след 2020 г. – план за растеж - 08/06/2012

Път в полето на фона на вятърни турбини © iStockphoto.com/Robert Mandel

Растежът на пазара на възобновяеми енергийни източници ще се забави, ако сега ЕС не вземе повече мерки за намаляване на разходите и стимулиране на инвестициите. Комисията представя начини това да бъде постигнато.

ЕС е на път да постигне своята цел до 2020 г. да получава 20 % от енергията си от възобновяеми източници. Тази цел е част от по-мащабната стратегия на Съюза за борба с изменението на климата.

Това е добра новина. Добиването на повече енергия от вятъра и слънцето, от водата и приливите, от геотермални източници и биомаса ще доведе до намаляване на зависимостта на ЕС от вноса на енергия, както и до повишаване на иновациите и заетостта.

Индустрията обаче е предпазлива по отношение на увеличаването на инвестициите във възобновяема енергия. Причината е, че има несигурност за бъдещата политика на ЕС, а и разходите не спадат достатъчно бързо.

В резултат на това се очаква след 2020 г. растежът на този пазар да се забави, ако цената на възобновяемата енергия остане много по-висока от цената на изкопаемите горива.

За да се отговори на тези потребности, в изготвен от Комисията доклад за възобновяемата енергия DeutschEnglishfrançais се търсят начини за намаляване на разходите чрез по-координиран подход на равнище ЕС. С доклада се дава начало и на процеса на разработване на политиката на ЕС за периода след 2020 г.

Разходите могат да бъдат намалени чрез стимулиране на по-силна конкуренция на енергийния пазар на ЕС. Субсидиите за изкопаеми горива следва да бъдат постепенно преустановени, а данъците в сектора на енергетиката - преразгледани, за да се увеличат инвестициите в нисковъглеродни технологии. В същото време и подкрепата за възобновяемите енергийни източници трябва постепенно да се намали или прекрати, за да се насърчи сектора да стане конкурентен спрямо другите енергийни източници в дългосрочен план.

Трябва да се реформират и националните програми за подкрепа, за да се стимулира намаляване на разходите. Тези програми трябва да станат по-последователни на равнище ЕС и да бъдат опростени, като се намалят административните разходи за промишлеността.

ЕС трябва да насърчава производството на вятърна и слънчева енергия там, където то е по-евтино, както компаниите правят за други продукти и услуги. Тогава страните от ЕС ще могат да купуват вятърна или слънчева енергия от други държави членки или от страни извън Съюза по-евтино, отколкото да разработват свои собствени възобновяеми енергийни източници.

Следващи стъпки

Комисията започва процеса на разработване на варианти за политиката за периода след 2020 г., които насърчават повече иновации и намаляват разходите. Разработването на политиката сега ще стимулира индустрията да прави дългосрочните инвестиции, които са нужни за разразботване на възобновяеми енергийни източници.

Миналата година ЕС публикува своята пътна карта за икономика с ниска въглеродна интензивност , която обхваща всички сектори на икономиката. Съюзът подготвя и конкретни планове за отделни сектори на икономиката, като енергийната пътна карта за периода до 2050 г. DeutschEnglishfrançais .

Още за възобновяемата енергия в ЕС Deutsch (de) English (en) français (fr)

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки