Sökväg

Framtidens energi: konkurrenskraftig och koldioxidsnål - 19/12/2011

Landsväg med vindkraftverk i bakgrunden © iStockphoto.com/Robert Mandel

EU vill minska utsläppen med över 80 procent utan att störa energiförsörjningen eller skada konkurrenskraften.

EU vill fram till 2050 minska sina utsläpp av växthusgaser så att de ligger 80–95 procent under 1990 års nivåer och undersöker därför hur man kan fasa ut de fossila bränslena.

I mars lade EU fram sin färdplan för ett koldioxidsnålt samhälle som gäller ekonomins samtliga delar. EU är dessutom i färd med att ta fram specifika planer för enskilda sektorer. Den senaste i raden är färdplanen för energisektorn 2050 DeutschEnglishfrançaisPDF .

Det är svårt att sia om framtidens behov och försörjning. I planen presenterar kommissionen därför flera olika scenarier för ett moderniserat energisystem och undersöker effekter, svårigheter och möjligheter. Scenarierna tar hänsyn till prisutveckling, ny teknik och nya nät.

Metoder för minskade koldioxidutsläpp och utfasning av fossila bränslen

I scenarierna kombineras de fyra viktigaste alternativen – energieffektivitet, förnybar energi, kärnkraft samt avskiljning och lagring av koldioxid. Av resultaten framgår framför allt följande:

  • Det är fullt möjligt att fasa ut de fossila bränslena, och det kan på lång sikt bli billigare än att fortsätta som tidigare.
  • Viktigast är energieffektivitet och förnybar energi, oberoende av vilken energimix man väljer.
  • Vi måste omgående börja modernisera infrastrukturen för att slippa dyra omställningar i framtiden.
  • En gemensam energimarknad är viktig för att hålla nere energikostnaderna och trygga försörjningen. Energimarknaden bör vara fullbordad senast 2014.

Alla scenarier bygger på att varje land vidtar åtgärder mot klimatförändringen. Oberoende av arbetet med att minska koldioxidutsläppen behöver EU hur som helst investera i sina energinät för att ersätta föråldrad infrastruktur som delvis byggdes för 40 år sedan.

Investeringar i framtiden

Elpriserna väntas öka fram till 2030. Därför måste EU redan nu investera i intelligenta elnät och bättre teknik för att effektivare kunna producera, överföra och lagra energi. Tillsammans med den gemensamma energimarknaden ska dessa åtgärder se till att priserna sjunker på lång sikt.

Kostnaderna kommer att uppvägas av den höga andelen hållbara investeringar i den europeiska ekonomin, nya jobb och ett minskat importberoende.

Nästa steg

Förslag som bygger på färdplanen kommer att läggas fram under kommande år. Först ut nästa år är åtgärder för den gemensamma marknaden, förnybar energi och kärnkraft.

Läs mer om EU:s energistrategi Deutsch (de) English (en) français (fr)

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar