Navigacijska pot

Nizkoogljični in konkurenčni energetski sektor - 19/12/2011

Cesta med polji, v ozadju vetrne elektrarne © iStockphoto.com/Robert Mandel

Evropska komisija je predstavila strategijo zmanjšanja emisij za več kot 80 %, ne da bi se zaradi tega poslabšala oskrba z energijo ali konkurenčnost sektorja.

Evropska unija se je zavezala, da bo do leta 2050 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 80–95 % glede na raven leta 1990. Nujen je torej prehod na nizkoogljično gospodarstvo.

Evropska komisija je letos marca objavila časovnico prehoda na nizkoogljično gospodarstvo za vse gospodarske sektorje. Pripravila je tudi načrte za posamezne sektorje, zadnji med njimi je energetska časovnica 2050 DeutschEnglishfrançaisPDF .

Ker je energetske potrebe in oskrbo v prihodnosti težko napovedati, časovnica vsebuje več različnih scenarijev posodobitve energetskega sistema in možnih posledic, izzivov in priložnosti. Vsi upoštevajo morebitne spremembe v ceni ogljika, tehnologiji in distribucijskih mrežah.

Kako do nizkoogljičnega gospodarstva

Scenariji temeljijo na kombinaciji štirih glavnih poti v nizkoogljično gospodarstvo: energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije, jedrska energija ter skladiščenje in shranjevanje ogljika. Iz njih je mogoče razbrati:

  • nizkoogljično gospodarstvo je možno in dolgoročno cenejše od sedanjih energetskih usmeritev,
  • energetska učinkovitost in raba obnovljivih virov energije sta nujni pogoj pri vsaki kombinaciji virov energije,
  • v sodobno infrastrukturo je treba začeti vlagati takoj, pozneje bodo stroški veliko večji,
  • nizke stroške in zanesljivo oskrbo z energijo lahko zagotovi samo enotni energetski trg – ta naj bi deloval leta 2014.

Vsi scenariji brez izjeme slonijo na predpostavki, da bo podnebne ukrepe sprejela čisto vsaka država EU. Tudi če odmislimo prehod na nizkoogljično gospodarstvo, ne bo šlo brez naložb v energetska omrežja EU, saj je infrastruktura ponekod stara tudi 40 let.

Naložbe v prihodnost

Cene elektrike naj bi se dvigale do leta 2030, zato je treba vlagati v pametna električna omrežja in izpopolnjene tehnologije ter tako omogočiti učinkovitejšo proizvodnjo, distribucijo in shranjevanje energije. Skupaj z enotnim energetskim trgom bi tako dolgoročno zaustavili dvig cen.

Nastali stroški bi se povrnili z visoko stopnjo trajnostnih naložb v evropsko gospodarstvo, novimi delovnimi mesti in manjšo odvisnostjo od uvoza energije.

Kaj sledi

Evropska komisija bo na podlagi časovnice pripravila predloge, prvega v zvezi z notranjim trgom, obnovljivimi viri energije in jedrsko varnostjo že drugo leto.

Več o energetski strategiji EU Deutsch (de) English (en) français (fr)

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave