Navigačný riadok

Snaha o dosiahnutie konkurencieschopného nízkouhlíkového odvetvia energetiky - 19/12/2011

Cesta cez krajinu s veternými turbínami na horizonte © iStockphoto.com/Robert Mandel

EÚ predstavila plány na zníženie emisií o viac ako 80 % bez vplyvu na dodávky energií a konkurencieschopnosť.

Vo svetle záväzku zredukovať do roku 2050 emisie skleníkových plynov o 80 až 95 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990 analyzuje EÚ možné scenáre dekarbonizácie.

V marci tohto roku uverejnila EÚ svoj nízkouhlíkový pracovný program , ktorý sa týka všetkých sektorov hospodárstva. V programe sa uvádzajú konkrétne plány pre jednotlivé ekonomické odvetvia. Najnovším z nich je plán v oblasti energetiky do roku 2050 DeutschEnglishfrançaisPDF .

Nakoľko budúce potreby a dodávky sa ťažko odhadujú, plán obsahuje viacero scenárov a ich možný dosah, súvisiace problémy a možnosti modernizácie energetickej infraštruktúry. Súčasťou scenárov sú aj možné zmeny cien, technológií a sietí.

Možné scenáre dekarbonizácie

Tvorba jednotlivých scenárov spočívala v kombinácií štyroch hlavných možností dekarbonizácie – energetickej účinnosti, energie z obnoviteľných zdrojov, nukleárnej energie a zachytávania a ukladania oxidu uhličitého. Najdôležitejšie výsledky sú:

  • pri všetkých scenároch dekarbonizácie je možné v dlhodobom horizonte dosiahnuť cieľ zníženia emisií s nižšími nákladmi, ako pri súčasných stratégiách;
  • energetická účinnosť a obnoviteľná energia sú rozhodujúce bez ohľadu na zvolený energetický mix;
  • investície do modernizácie infraštruktúry sú potrebné dnes, aby sa zabránilo nákladnejším zmenám v budúcnosti;
  • spoločný trh s energiou, ktorý by mal byť dokončený do roku 2014, je nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie nízkych cien a spoľahlivých dodávok energií.

Všetky scenáre závisia od schopnosti každého štátu prijať opatrenia v oblasti klímy. Bez ohľadu na dekarbonizačné snahy sú potrebné investície do energetických sietí EÚ s cieľom nahradiť starnúcu infraštruktúru, z ktorej časť bola vybudovaná už pred 40 rokmi.

Investovanie do budúcnosti

Očakávaný rast cien elektrickej energie do roku 2030 si vyžaduje okamžitú investície do „inteligentných“ elektrických rozvodných sietí a moderných nízkouhlíkových technológií účinnejšej výroby, prenosu a uskladňovania elektrickej energie. Spoločne s dobudovaním spoločného trhu s energiou by tieto opatrenia mohli v dlhodobom horizonte prispieť k poklesu týchto cien.

Náklady vykompenzuje vysoká úroveň udržateľných investícií do európskeho hospodárstva, ako aj súvisiace pracovné miesta a znížená závislosť od dovozu.

Ďalšie kroky

Na základe predstaveného plánu Komisia v nadchádzajúcich rokoch pripraví legislatívne návrhy. V budúcom roku sa počíta s opatreniami v oblasti vnútorného trhu, obnoviteľnej energie a jadrovej bezpečnosti.

Viac o energetickej stratégii pre Európu Deutsch (de) English (en) français (fr)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy