Navigācijas ceļš

Kā panākt, lai videi nekaitīga enerģētika būtu konkurētspējīga - 19/12/2011

Lauku ceļš, fonā vēja ģeneratori © iStockphoto.com/Robert Mandel

ES izstrādājusi plānu, kurā paredzēts izmešu apjomu samazināt vairāk par 80 %, neapdraudot energoapgādes stabilitāti un konkurētspēju.

Tā kā ES ir apņēmusies līdz 2050. gadam siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināt par 80-95 % salīdzinājumā 1990. gada līmeni, ES pēta, kādas ir iespējas atteikties no risinājumiem, kuru dēļ atmosfērā nonāk daudz oglekļa dioksīda.

Šā gada martā ES publicēja ceļvedi virzībai uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni . Tas attiecas uz visām ekonomikas nozarēm. Tā gatavo arī īpašus plānus atsevišķām nozarēm. Pēdējais no tiem ir enerģētikas plāns laikposmam līdz 2050. gadam DeutschEnglishfrançaisPDF .

Tā kā ir grūti prognozēt, kāds nākotnē būs pieprasījums un piedāvājums, plānā iekļauti vairāki varianti, un analizēts, kādas varētu būt energosistēmas modernizācijas iespējamās sekas, problēmas un radītās iespējas. Plānā ņemtas vērā arī iespējamās ogļu cenu, tehnoloģijas un tīklu izmaiņas.

Kā atteikties no risinājumiem, kuru dēļ rodas daudz CO2 izmešu

Tika kombinētas četras galvenās metodes, kā atteikties no risinājumiem, kas rada pārāk daudz CO2. Tās ir šādas: energoefektivitāte, atjaunīgi enerģijas avoti, radioaktīvo atkritumu un oglekļa dioksīda uztveršana un glabāšana. Galvenie secinājumi ir šādi:

  • atteikties no risinājumiem, kas rada daudz oglekļa dioksīda izmešu, ir iespējams, un ilgākā laikposmā jaunā pieeja pat izmaksātu mazāk nekā pašreizējā;
  • ārkārtīgi svarīga ir energoefektivitāte un atjaunīgi enerģijas avoti neatkarīgi no tā, tieši kāds energoavotu sadalījums izvēlēts;
  • lai izvairītos no vēl lielākiem izdevumiem nākotnē, jāsāk ieguldīt līdzekļus infrastruktūras modernizācijā jau tagad;
  • lai izvairītos no enerģijas cenu kāpuma un nodrošinātu stabilu apgādi, ir ļoti nepieciešams izveidot vienoto enerģijas tirgu. Tas būtu jāizdara līdz 2014. gadam.

Visi minētie risinājumi ir iespējami tikai tad, ja klimata pārmaiņu mazināšanā iesaistīsies ikviena valsts. Pat neatkarīgi no centieniem atteikties no CO2 emisijas radošām tehnoloģijām ES energotīkliem vajadzīgas investīcijas, lai nomainītu novecojošo infrastruktūru (daži tās posmi izbūvēti pirms 40 gadiem).

Ieguldījums nākotnē

Tā kā gaidām, ka līdz 2030. gadam elektroenerģijas cenas celsies, vajadzīgi ieguldījumi “viedos” elektrotīklos un labākā tehnoloģijā, lai varētu enerģiju ražot, pārvadīt un glabāt efektīvāk. Ja tiks īstenotie gan šie pasākumi, gan izveidots vienotais enerģijas tirgus, cenas varētu samazināties uz ilgu laiku.

Izmaksas kompensēs augsts ilgtspējīgo ieguldījumu līmenis Eiropas ekonomikā, ar to saistītās darbvietas un mazāka atkarība no importa.

Kas gaidāms nākotnē

Tiesību aktu projekti, kas pamatojas uz minētajā plānā aprakstīto pieeju, tiks izstrādāti jau tuvākajos gados. Nākamgad iesniegs šādus priekšlikumus par iekšējo tirgu, atjaunīgu enerģiju un kodoldrošību.

Sīkāk par ES enerģētikas stratēģiju Deutsch (de) English (en) français (fr)

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites