Naršymo kelias

Siekiant konkurencingo mažo anglies dioksido kiekio energetikos sektoriaus - 19/12/2011

Vėjo turbinos © iStockphoto.com/Robert Mandel

ES pateikia planus, kaip daugiau kaip 80 % sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, tačiau nesutrikdyti energijos tiekimo ir neprarasti konkurencingumo.

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi iki 2050 m. išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 80–95 %, palyginti su 1990 m. lygiu. Tai nelengva užduotis.

Šių metų kovą paskelbtas mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo planas , skirtas visoms ekonomikos sritims. Rengiami ir konkretūs atskiriems ekonomikos sektoriams skirti planai. Naujausias iš jų – energetikos veiksmų planas iki 2050 m. DeutschEnglishfrançaisPDF

Kadangi ateities poreikius ir tiekimo galimybes sunku prognozuoti, plane pateikiami įvairūs scenarijai ir nagrinėjama, koks kiekvienu atveju galėtų būti energetikos sistemos modernizavimo poveikis, kokių kiltų problemų ir atsivertų galimybių. Atsižvelgiama į galimus anglies dioksido kainų, technologijų ir tinklų pokyčius.

Išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo būdai

Derinant keturis pagrindinius išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo būdus (didinti energijos vartojimo efektyvumą, naudoti atsinaujinančius energijos išteklius ir branduolinę energiją, rinkti ir saugoti anglies dioksidą) sukurta įvairių scenarijų. Padarytos šios pagrindinės išvados:

  • pasiekti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslą įmanoma, o ilgainiui išlaidos gali būti mažesnės negu įgyvendinant dabartinę politiką;
  • kad ir koks energijos šaltinių derinys būtų pasirinktas, būtina užtikrinti didesnį energijos vartojimo efektyvumą ir kuo daugiau energijos gauti iš atsinaujinančių išteklių;
  • būtina tuojau pat investuoti į infrastruktūros modernizavimą, kad būtų išvengta daugiau išlaidų reikalaujančių pokyčių ateityje;
  • itin svarbu sukurti bendrą energijos rinką, kad būtų pažabotas kainų kilimas ir užtikrintas patikimas tiekimas. Ši rinka turėtų būti baigta kurti iki 2014 m.

Visų scenarijų rezultatai priklauso nuo kiekvienos klimato politiką vykdančios šalies aktyvumo. Bet kokiu atveju būtina investuoti į pasenusios ES energetikos tinklų infrastruktūros (kai kurios jos dalys pastatytos prieš 40 metų) atnaujinimą.

Investicijos ateičiai

Numatoma, kad elektros energijos kainos kils iki 2030 m., tad dabar būtina investuoti į pažangiuosius elektros energijos perdavimo tinklus ir modernesnes technologijas, kuriomis naudojantis energija būtų gaminama, tiekiama ir kaupiama efektyviau. Šiomis priemonėmis ir bendra energijos rinka būtų užtikrinta, kad ilgainiui kainos imtų mažėti.

Išlaidas nusvers didelės tvarios investicijos į Europos ekonomiką, dėl tokių investicijų sukurtos darbo vietos ir mažesnė priklausomybė nuo importo.

Tolesni veiksmai

Ateinančius kelerius metus bus parengta šiuo veiksmų planu grindžiamų pasiūlymų. Pirmieji pasiūlymai kitais metais bus susiję su vidaus rinka, atsinaujinančiąja energija ir branduoline sauga.

Daugiau apie ES energetikos strategiją Deutsch (de) English (en) français (fr)

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos