Navigointipolku

Kohti kilpailukykyistä vähähiilistä energia-alaa - 19/12/2011

Peltomaiseman läpi kulkeva tie, jonka taustalla on tuuliturbiineja © iStockphoto.com/Robert Mandel

Komissio on esittänyt suunnitelman, jolla EU:n 80 prosentin päästöleikkaustavoite voidaan saavuttaa vaarantamatta energiantoimituksia ja kilpailukykyä.

EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2050 mennessä 80–95 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Tämän vuoksi se tutkii mahdollisuuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Tämän vuoden maaliskuussa komissio julkaisi vähähiilistä taloutta koskevan etenemissuunnitelman , joka kattaa kaikki talouden alat. Se on myös laatinut alakohtaisia suunnitelmia, joista viimeisimpänä on julkaistu vuoteen 2050 ulottuva energiaa koskeva etenemissuunnitelma DeutschEnglishfrançaisPDF .

Koska tulevaisuuden energiatarpeita ja tarjontaa on vaikea ennustaa, suunnitelmassa esitetään useita skenaarioita. Niissä tarkastellaan energiajärjestelmien uudenaikaistamisen mahdollisia vaikutuksia, haasteita ja mahdollisuuksia. Skenaarioissa otetaan huomioon hiilen hintojen sekä energiateknologian ja -verkkojen muutokset.

Keinot hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

Skenaariot on kehitetty yhdistelemällä neljä tärkeintä keinoa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Näitä ovat energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet, ydinvoima sekä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. Etenemissuunnitelman mukaan

  • hiilestä irtautuminen on mahdollista ja se voi pitkällä aikavälillä olla kustannuksiltaan nykyistä energiapolitiikkaa edullisempaa
  • energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet ovat ratkaisevan tärkeitä valittavasta energiayhdistelmästä riippumatta
  • infrastruktuurin uudenaikaistamiseen liittyvät investoinnit on aloitettava heti, jotta voidaan välttää kalliimmat muutokset tulevaisuudessa
  • energian sisämarkkinat ovat välttämättömät, jotta energiakustannukset voidaan pitää kohtuullisina ja toimitusvarmuus taata. Sisämarkkinoiden olisi toteuduttava vuoteen 2014 mennessä.

Kaikki skenaariot riippuvat siitä, että kaikki EU-maat toteuttavat toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevista tavoitteista riippumatta EU:n energiaverkot edellyttävät joka tapauksessa investointeja vanhentuneen infrastruktuurin uusimiseksi. Osa tästä infrastruktuurista rakennettiin 40 vuotta sitten.

Investoinnit tulevaisuuteen

Sähkön hinnan arvioidaan nousevan vuoteen 2030 asti. Hintojen nousun hillitsemiseksi tarvitaan investointeja "älykkäisiin" sähköverkkoihin sekä parannettuun teknologiaan, jolla energiaa voidaan tuottaa, siirtää ja varastoida entistä tehokkaammin. Yhdessä energian sisämarkkinoiden kanssa näiden toimien pitäisi varmistaa edullisemmat hinnat tulevaisuudessa.

Kustannukset kompensoituvat korkeatasoisilla kestävillä investoinneilla Euroopan talouteen, niihin liittyvällä työllisyyden kasvulla ja tuontiriippuvuuden vähenemisellä.

Jatkotoimet

Energia-alan etenemissuunnitelmaan perustuvia uusia ehdotuksia aiotaan laatia lähivuosina. Ensimmäisinä esitetään jo ensi vuonna toimenpiteitä, jotka koskevat sisämarkkinoita, uusiutuvia energialähteitä ja ydinturvallisuutta.

EU:n energiastrategia – lisätietoa Deutsch (de) English (en) français (fr)

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä