Navigatsioonitee

Konkurentsivõimelise vähese süsinikdioksiidiheidetega energeetika poole - 19/12/2011

Tee läbi põldude taustalolevate tuuleturbiinidega © iStockphoto.com/Robert Mandel

EL kavandab vähendada heiteid üle 80 protsendi, samas häirimata energiavarustust ja konkurentisvõimet.

EL on seadnud eesmärgiks vähendada 2050. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid 80–95 % võrreldes 1990. aastate tasemega ning uurib nüüd CO2-heidete vähendamisega seonduvat.

Käesoleva aasta märtsis avaldas EL väheste süsinikuheidete tegevuskava , milles käsitletakse kõiki majandussektoreid. EL koostab üksikute majandussektorite tarbeks ka konkreetseid kavasid. Viimane asjaomane dokument on energeetika tegevuskava 2050 DeutschEnglishfrançaisPDF .

Kuna tuleviku energiavajadust ja -varustust on raske ette ennustada, siis esitatakse kavas mitmeid stsenaariume, milles uuritakse energiasüsteemi moderniseerimise võimalikke mõjusid, probleeme ja võimalusi. Võetakse arvesse võimalikke söe hinna, tehnoloogia ja võrgustike muutusi.

CO2-heidete vähendamise poole

Stsenaariume koostati kombineerides nelja peamist elementi - energiatõhusus, taastuvenergia, tuumaenergia ning süsiniku ja süsinikdioskiid kogumine ning ladustamine. Järeldused hõlmavad järgmist:

  • süsinikdioksiidi heidete vähendamine on võimalik ning pikas perspektiivis on see praegusest poliitikast odavam
  • energiatõhusus ja taastuvenergia on üliolulised, sõltumata mis tahes valitud energiaallikate kombinatsioonist
  • investeerimisega infrastruktuuri moderniseerimisse peab alustama kohe, et vältida suuremaid kulusid tulevikus
  • ühine energiaturg on oluline madala hinna säilitamiseks ning tarnekindluse tagamiseks. See tuleb viia lõpule 2014. aastaks.

Kõik stsenaariumid sõltuvad iga riigi võetavatest kliimameetmetest. Sõltumata süsinikdioksiidi heidete vähendamiseks tehtvatest jõupingutustest vajavad ELi energiavõrgud igal juhul investeeringuid vananenud infrastruktuuri asendamiseks. Mõned võrgud on ehitatud kuni 40 aastat tagasi.

Investeering tulevikku

Tingimustes, mil elektrihindade tõusu prognoositakse aastani 2030, on vajalik praegu investeerida arukatesse elektrivõrkudesse ning parematesse tehnoloogiatesse, eesmärgiga toota, kanda üle ja salvestada energiat tõhusamalt. Koostoimes ühise energiaturuga peaks need meetmed tagama pikemas perspektiivis hindade languse.

Kulusid tasakaalustavad kõrgetasemelised jätkusuutlikud investeeringud Euroopa majandusse, kaasnevad töökohad ja vähenenud sõltuvus impordist.

Järgmised sammud

Tegevuskavale tuginevad ettepanekud koostatakse järgnevatel aastatel, alustades järgmisel aastal meetmetest, mis on suunatud siseturule, taastuvenergiale ja tuumaohutusele.

Täiendavalt ELi energiastrateegia kohta Deutsch (de) English (en) français (fr)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad