Sti

Konkurrencedygtig lavkulstofenergi - 19/12/2011

Vej gennem marker med vindmøller i baggrunden © iStockphoto.com/Robert Mandel

EU vil skære udslip ned med over 80 % uden at forstyrre energiforsyningen og konkurrenceevnen.

EU vil inden 2050 mindske udslippene af drivhusgasser med 80-95 % i forhold til 1990 og udforsker derfor CO2-reduktioner.

I marts kom EU med sin køreplan for lavkulstoføkonomi , der dækker hele økonomien. Desuden er der særskilte planer for de enkelte økonomiske sektorer på vej. Den seneste i rækken er energikøreplan 2050 DeutschEnglishfrançaisPDF .

Det er svært at spå om fremtidens behov og forsyning. Derfor arbejder planen med flere scenarier og undersøger virkninger, udfordringer og muligheder for at modernisere energisektoren. Den tager højde for mulige ændringer i prisen på fossile brændstoffer, teknologiske fremskridt og netværk.

Veje, der fører til CO2-reduktion

Scenarierne inddrager de fire vigtigste mulige kilder til CO2-reduktion – energieffektivitet, vedvarende energi, kernekraft og CO2-opsamling og -lagring. Resultaterne tyder på:

  • at CO2-reduktion er mulig og kan blive mindre kostbar end den nuværende politik på lang sigt
  • at energieffektivitet og vedvarende energi er af afgørende betydning, uanset hvilket energimiks vi vælger
  • at investeringer i modernisering af infrastrukturen skal i gang nu for at undgå dyrere ændringer i fremtiden
  • at et fælles energimarked er påkrævet for at holde energiomkostningerne nede og sikre forsyningerne – det skal være en realitet i 2014.

Alle scenarierne afhænger af, at hvert enkelt land griber ind over for klimaforandringerne. Og uanset bestræbelserne for at reducere CO2-udslippet skal der investeres i EU's energinetværk for at udskifte den aldrende infrastruktur – som har op til 40 år på bagen.

Fremtidsinvestering

Elpriserne ventes at stige frem til 2030. Derfor er der nu behov for at investere i "intelligente" elforsyningsnet og nye teknologier til at fremstille, transportere og lagre energi mere effektivt. Sammen med et fælles energimarked skal disse tiltag sikre, at priserne falder på sigt.

Omkostningerne vil blive opvejet af de omfattende bæredygtige investeringer i den europæiske økonomi, de arbejdspladser, det skaber, og den mindre afhængighed af energiimport.

Hvad nu?

Forslag med udgangspunkt i køreplanen vil følge i de kommende år. De begynder næste år med forslag om det indre marked, vedvarende energi og atomsikkerhed.

Mere om EU's energistrategi Deutsch (de) English (en) français (fr)

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links