Sökväg

Abstrakt bild på ett nät© iStock/Andrey Prokhorov

EU vill investera 50 miljarder euro i infrastruktur för att länka samman Europa, öka konkurrenskraften och skapa jobb.

Smarta, hållbara och sammanlänkade transport-, energi- och datanät är prioriteringar för EU:s ekonomiska framtid.

Finanskrisen har dock hämmat de privata och offentliga investeringarna i infrastrukturprojekt.

Därför har kommissionen föreslagit en ny finansieringsplan English för att få fart på de långsiktiga investeringarna i vägar, järnvägar, energinät, olje- och gasledningar samt snabbt bredband.

Fonden på 50 miljarder euro ska locka privata och offentliga investerare att satsa på projekt som annars kanske inte skulle blivit av. Den ska också främja renare transportsätt och förnybar energi – i linje med Europa 2020, EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi.

Bättre transportförbindelser – 31,7 miljarder euro

Traditionellt sett har Europas transportsystem byggts som separata nät i de olika länderna. EU spelar en viktig roll för att hjälpa länderna att samarbeta med planering, förvaltning och finansiering av transportförbindelser över gränserna.

Fonden ska stödja ländernas samarbete genom investeringar i infrastrukturprojekt som gör det lättare för människor att resa och utbyta varor, särskilt mellan EU-länderna i väst och öst. Investeringar ska styras mot miljövänliga och hållbara transportsätt.

Läs mer om transportpolitik English

Sammanlänkning av energinät – 9 miljarder euro

Syftet med fonden är att det ska bli fler förbindelser mellan EU-länderna och därmed lättare att transportera såväl traditionell som förnybar energi.

En bättre transeuropeisk infrastruktur ger säkrare leveranser till överkomliga priser och gör det lättare för EU att nå sina klimatmål.

Läs mer om energipolitik English

Stöd till snabbt bredband – 9,2 miljarder euro

Investeringar ska främst göras i bredbandsnät och digitala tjänster över hela Europa. Kommissionen räknar med att EU:s finansiering i nätinfrastruktur ska locka ytterligare investeringar på 50 miljarder euro från andra källor.

Fonden kan också ge bidrag för att bygga upp infrastrukturen för tjänster för digital identifiering, upphandling, vård, rättsväsendet och konsumenter. Pengarna kan användas till driftskompatibilitet och för att täcka kostnaderna för att länka samman nationella tjänster.

Läs mer om it-politik English

Vad händer nu?

Fonden ska använda sig av innovativa marknadsinstrument som garantier och projektobligationer för att locka fler privata investerare. Fonden ingår i EU:s budgetförslag DeutschEnglishfrançais för 2014–2020.

Förslaget måste nu godkännas av medlemsländerna och Europaparlamentet.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar