Navigacijska pot

Abstrakten prikaz mreže © iStock/Andrey Prokhorov

Evropska unija želi s 50 milijard EUR vredno naložbo v infrastrukturo spodbuditi povezovanje Evrope, njeno konkurenčnost in ustvarjanje delovnih mest.

Pametna, trajnostna in medsebojno povezana prometna, energetska in digitalna omrežja so zelo pomembna za prihodnji gospodarski razvoj Evrope.

Vendar se je zaradi finančne krize zmanjšal obseg financiranja, ki ga zasebni in javni sektor namenja infrastrukturnim projektom.

Evropska komisija zato predlaga novi načrt financiranja English za pospešitev dolgoročnih naložb v ceste in železnice ter energetska in širokopasovna omrežja.

S sredstvi sklada želi Evropska unija pritegniti vlagatelje iz zasebnega in javnega sektorja k financiranju projektov, ki jih sicer ne bi podprli. V skladu s strategijo Evropa 2020 želi spodbuditi tudi uporabo čistejših prevoznih sredstev in energije iz obnovljivih virov.

Izboljšanje prometnih povezav (31,7 milijarde EUR)

Prometni sistemi so se v Evropi v preteklosti razvijali kot samostojna omrežja znotraj posameznih držav. EU ima zato pomembno vlogo, saj državam pomaga, da sodelujejo pri načrtovanju, upravljanju in financiranju čezmejnih prometnih povezav.

Sklad bo podprl takšna prizadevanja, in sicer z vlaganjem v infrastrukturne projekte, ki bodo ljudjem olajšala potovanje in blagovno menjavo, zlasti med zahodnimi in vzhodnimi državami članicami. Naložbe v zelene in trajnostne oblike prevoza bodo imele prednost.

Več o prometni politiki EU English

Povezovanje energetskih omrežij (9,1 milijarde EUR)

S sredstvi iz sklada bomo spodbudili vzpostavitev novih povezav med državami članicami, s čimer bo zagotovljen učinkovitejši prenos energije iz tradicionalnih in obnovljivih virov.

Boljše vseevropsko infrastrukturno omrežje bo omogočilo zanesljivejšo preskrbo z energijo po dostopnih cenah in EU pomagalo, da izpolni svoje cilje za omejitev podnebnih sprememb.

Več o energetski politiki English

Podpora širokopasovnim digitalnim omrežjem (9,2 milijarde EUR)

Naložbe na tem področju bodo namenjene vzpostavitvi širokopasovnih omrežij ter vseevropskih digitalnih storitev. Komisija ocenjuje, da bi lahko financiranje omrežne infrastrukture spodbudilo dodatne naložbe iz drugih virov v vrednosti 50 milijard evrov.

Sredstva sklada bodo namenjena tudi subvencijam za izgradnjo infrastrukture, potrebne za vzpostavitev e-osebne izkaznice, e-javnih naročil, elektronskega zdravstvenega varstva, e-pravosodja in storitev na področju carine. S sredstvi naj bi zagotovili interoperabilnost in pokrili stroške za povezavo storitev med državami članicami.

Več o digitalni politiki EU English

Kaj sledi

Sklad bo uporabljal inovativne tržne instrumente, denimo jamstva in projektne obveznice, da bo privabil več zasebnega financiranja. Vključen bo v predlog proračuna DeutschEnglishfrançais EU za obdobje 2014–2020.

Predlog morajo odobriti še vlade držav članic in Evropski parlament.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave