Navigačný riadok

Abstraktné znázornenie siete © iStock/Andrej Prochorov

Investície do infraštruktúry vo výške 50 miliárd EUR majú prepojiť EÚ, posilniť jej konkurencieschopnosť a vytvoriť viac pracovných miest.

Vytvorenie inteligentných, udržateľných a vzájomne prepojených dopravných, energetických a digitálnych sietí je prioritou z hľadiska budúceho hospodárskeho rozvoja Európy.

V dôsledku finančnej krízy sa však znížil tok súkromných a verejných investícií do projektov, z ktorých by niektoré inak nikdy nemali šancu byť realizované.

Komisia preto prišla s investičným plánom English , ktorý má urýchliť dlhodobé investície do výstavby cestných, železničných a energetických sietí, plynovodov, ropovodov, ako aj vysokorýchlostných širokopásmových sietí.

Finančné prostriedky z nového nástroja by sa mali využiť na podporu súkromných a verejných investícií. V súlade so stratégiou Európa 2020 zameranou na zvýšenie rastu a zamestnanosti je jednou z priorít nového nástroja podpora ekologickejších druhov dopravy a obnoviteľnej energie.

Zlepšenie dopravných spojení – 31,7 miliardy EUR

Dopravné systémy v Európe sa zvyčajne vyvíjali ako samostatné siete v rámci jednotlivých krajín. EÚ zohráva dôležitú úlohu pri podpore spolupráce v oblasti plánovania, riadenia a financovania cezhraničných dopravných spojení.

Cieľom nástroja je podporiť toto úsilie prostredníctvom investícií do projektov v oblasti infraštruktúry, ktoré uľahčujú prepravu osôb a tovarov, a to najmä medzi západnými a východnými krajinami EÚ. Investície by sa zameriavali na ekologické a udržateľné spôsoby dopravy.

Viac o dopravnej politike English

Prepojenie energetických sietí – 9,1 miliardy EUR

Cieľom financovania je vytvoriť viac prepojení medzi členskými štátmi, čím sa uľahčí prenos energie z tradičných a obnoviteľných zdrojov.

Lepšia transeurópska infraštruktúra prinesie spoľahlivejšie dodávky energie za dostupné ceny a pomôže EÚ dosiahnuť ciele v oblasti boja proti zmenám klímy.

Viac o energetickej politike English

Podpora vysokorýchlostných digitálnych sietí – 9,2 miliardy EUR

Investície sa zamerajú najmä na vytvorenie širokopásmových sietí a celoeurópskych digitálnych služieb. Podľa odhadov Komisie by investície do infraštruktúry sietí z prostriedkov EÚ mohli pritiahnuť z iných zdrojov dodatočné finančné prostriedky vo výške 50 miliárd EUR.

Z nového nástroja by sa taktiež poskytovali granty na výstavbu infraštruktúry, ktorá je potrebná na zavedenie digitálnych služieb v oblasti identifikácie, verejného obstarávania, zdravotnej starostlivosti, súdnictva a colníctva. Cieľom investícií by bolo zabezpečenie interoperability a pokrytie nákladov na prepojenie národných služieb.

Viac o digitálnej politike English

Ďalšie kroky

V rámci nástroja by sa na mobilizáciu ďalšieho súkromného financovania využívali inovatívne trhové nástroje, ako sú napríklad záruky a projektové dlhopisy. S nástrojom na prepojenie Európy sa počíta v návrhoch rozpočtu DeutschEnglishfrançais na obdobie 2014 až 2020.

Tieto návrhy musia schváliť vlády členských štátov a Európsky parlament.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy