Cale de navigare

Reprezentare abstractă a unei reţele © iStock/Andrey Prokhorov

UE va investi 50 de miliarde de euro în proiecte de infrastructură menite să interconecteze statele membre, să stimuleze competitivitatea şi să creeze locuri de muncă.

Viitorul economiei europene depinde, în mare măsură, de existenţa unor reţele inteligente, durabile şi interconectate în domeniul transportului, energiei şi comunicaţiilor digitale.

Criza financiară a dus însă la reducerea fondurilor publice şi private pentru proiecte de infrastructură.

Prin urmare, Comisia propune un nou plan de finanţare English cu scopul de a accelera investiţiile pe termen lung în drumuri, căi ferate, reţele energetice, conducte şi reţele de mare viteză în bandă largă.

Va fi utilizat un fond european în valoare de 50 de miliarde de euro pentru a-i încuraja pe investitorii din sectorul public şi privat să contribuie la finanţarea acestor proiecte de infrastructură, unele dintre ele neputându-se realiza în absenţa acestui sprijin. Fondul va promova modurile ecologice de transport şi resursele regenerabile de energie, în conformitate cu prevederile strategiei Europa 2020 pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă.

Ameliorarea legăturilor de transport - 31,7 miliarde de euro

Sistemele europene de transport s-au dezvoltat, în general, pe baza reţelelor naţionale. UE ajută statele membre să colaboreze pentru a planifica, gestiona şi finanţa legăturile transnaţionale de transport.

Fondul va sprijini aceste eforturi investind în proiecte de infrastructură menite să faciliteze transportul de mărfuri şi călători, în special între vestul şi estul Europei. Investiţiile se vor axa pe moduri de transport ecologice şi durabile.

Mai multe despre politica în domeniul transporturilor English

Conectarea reţelelor energetice - 9,1 miliarde de euro

Finanţarea va încuraja realizarea de conexiuni între ţările UE, care să faciliteze furnizarea energiei - atât a celei tradiţionale, cât şi a energiei provenind din surse regenerabile.

O infrastructură transeuropeană îmbunătăţită va avea ca efect o aprovizionare mai sigură la preţuri mai mici şi va contribui, în acelaşi timp, la atingerea obiectivelor UE în materie de combatere a schimbărilor climatice.

Mai multe despre politica în domeniul energiei English

Sprijinirea reţelelor digitale de mare viteză - 9,2 miliarde de euro

Investiţiile vor viza, în primul rând, crearea de reţele în bandă largă şi furnizarea de servicii digitale paneuropene. Comisia estimează că finanţarea de către UE a infrastructurilor de reţea ar putea atrage investiţii suplimentare de aproximativ 50 de miliarde de euro, provenind din alte surse.

Se vor acorda subvenţii pentru crearea infrastructurii necesare în vederea introducerii serviciilor de identificare digitală, precum şi a serviciilor electronice în domeniul achiziţiilor publice, sănătăţii, justiţiei şi operaţiunilor vamale. Banii vor fi utilizaţi pentru a asigura conectarea şi interoperabilitatea serviciilor naţionale.

Mai multe despre politica digitală English

Paşii următori

Pentru a mobiliza finanţarea privată fondul va recurge la instrumente inovatoare de piaţă, cum ar fi garanţiile şi emiterea de obligaţiuni pentru finanţarea de proiecte. Fondul va fi inclus în propunerile de buget DeutschEnglishfrançais UE pentru perioada 2014-2020.

Planul de finanţare are acum nevoie de aprobarea guvernelor naţionale şi a Parlamentului European.

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră:

Linkuri utile