Ścieżka nawigacji

Abstrakcyjny obraz sieci © iStock/Andrey Prokhorov

Komisja przyjmuje plan przewidujący 50 mld euro na rozbudowę sieci europejskich, aby zwiększyć konkurencyjność i stworzyć nowe miejsca pracy.

Inteligentne, zrównoważone i połączone ze sobą sieci transportowe, energetyczne i cyfrowe mają priorytetowe znaczenie dla przyszłości europejskiej gospodarki.

Jednak z powodu kryzysu finansowego prywatne i publiczne nakłady na projekty w dziedzinie infrastruktury znacząco spadły.

W związku z tym Komisja proponuje wprowadzenie nowego planu finansowania English , który pozwoli przyśpieszyć inwestycje długoterminowe w budowę dróg, połączeń kolejowych, sieci energetycznych, rurociągów i szybkich połączeń szerokopasmowych.

Fundusz z budżetem 50 mld zostanie wykorzystany, aby zachęcić inwestorów z sektora prywatnego i państwowego do sfinansowania projektów, które inaczej mogłyby nie powstać. Będzie on również wspierał bardziej ekologiczne modele transportu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – zgodnie z unijną strategią na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia „Europa 2020”.

Poprawa połączeń transportowych – 31,7 mld euro

Systemy transportu w Europie to tradycyjnie sieci wewnątrzkrajowe. UE może ułatwić krajom członkowskim współpracę przy planowaniu i finansowaniu transgranicznych połączeń transportowych oraz przy zarządzaniu nimi.

Fundusz będzie wspierać tego rodzaju działania dzięki inwestycjom w projekty, które ułatwiają podróżowanie i wymianę towarową, zwłaszcza między krajami położonymi na wschodzie i na zachodzie Unii. Inwestycje skoncentrowane będą na ekologicznych i zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju metodach transportu.

Więcej na temat polityki transportowej English

Połączenie sieci energetycznych – 9,1 mld euro

Fundusze pozwolą połączyć sieci z różnych krajów, co ułatwi przesył zarówno tradycyjnych, jak i odnawialnych form energii.

Lepsza ogólnoeuropejska infrastruktura zapewni bezpieczne dostawy po przystępnych cenach i pomoże UE osiągnąć wyznaczone cele w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu.

Więcej na temat polityki energetycznej English

Inwestycje w szybkie sieci cyfrowe – 9,2 mld euro

Inwestycje będą skoncentrowane na tworzeniu sieci szerokopasmowych i ogólnoeuropejskich usług cyfrowych. Komisja jest zdania, że unijne fundusze na infrastrukturę sieciową pomogą również pozyskać z innych źródeł dalsze inwestycje rzędu 50 mld euro.

Fundusz przewiduje też dotacje na budowę infrastruktury potrzebnej do wprowadzania usług identyfikacji cyfrowej, a także elektronicznych usług zamówień publicznych, opieki zdrowotnej, sprawiedliwości oraz związanych z cłem. Inwestycje zapewnią interoperacyjność i pokryją koszty połączenia różnych usług krajowych.

Więcej na temat polityki cyfrowej English

Kolejne etapy

Fundusz będzie wykorzystywał innowacyjne instrumenty rynkowe, takie jak gwarancje i obligacje projektowe w celu pozyskania inwestorów prywatnych. Będzie on częścią unijnych wniosków budżetowych DeutschEnglishfrançais na lata 2014 − 2020.

Propozycja Komisji wymaga teraz zatwierdzenia przez rządy krajowe i Parlament Europejski.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki