Navigācijas ceļš

Abstrakts tīkla attēls © iStock/Andrey Prokhorov

ES ieguldīs 50 miljardus eiro infrastruktūrā, lai savienotu Eiropas transporta, sakaru un energotīklus, tādējādi veicinot konkurētspēju un jaunu darbavietu radīšanu.

Lai Eiropas tautsaimniecības nākotne būtu daudzsološa, par prioritāti jāuzskata “gudri”, ilgtspējīgi un savstarpēji savienoti transporta, enerģētikas un digitālo sakaru tīkli.

Tomēr finanšu krīzes dēļ ir samazinājies gan privātu, gan valsts līdzekļu ieguldījums infrastruktūras projektos.

Tāpēc Komisija ierosinājusi jaunu finansēšanas plānu English , kā paātrināt ilgtermiņa investīcijas autoceļos, dzelzceļā, energotīklos, cauruļvados un jaudīgu platjoslas tīklu izveidē.

Tam paredzēti 50 miljardi eiro, ko izlietos, lai rosinātu gan privātā, gan publiskā sektora investorus piedalīties šādu projektu finansēšanā. Daži no tiem citādi, visticamāk, nekad netiks īstenoti. Tas arī stimulēs pāreju uz videi nekaitīgākiem transporta veidiem un atjaunojamiem enerģijas avotiem, — tas atbilst ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijai “Eiropa 2020”.

Transporta savienojumu uzlabošanai — 31,7 miljardi eiro

Eiropā transporta tīkli tradicionāli ir veidojušies katrā valstī atsevišķi, līdz ar to tie ir sadrumstaloti. ES uzņēmusies svarīgu uzdevumu — palīdzēt valstīm kopīgi plānot, pārvaldīt un finansēt pārrobežu transporta savienojumus.

Šādi pūliņi tiks atbalstīti, ar ES naudu līdzfinansējot infrastruktūras projektus, kas atvieglo ceļošanu un preču netraucētu plūsmu, jo īpaši starp ES dalībvalstīm Rietumeiropā un Austrumeiropā. Ieguldīs pirmām kārtām tajos transporta veidos, kas ir videi nekaitīgi un ilgtspējīgi.

Sīkāk par transporta politiku English

Energotīklu savienošanai — 9,1 miljards eiro

Šis finansējums veicinās jaunu savienojumu izveidi starp ES dalībvalstīm, līdz ar to būs vieglāk uz citām valstīm novadīt gan tradicionālā veidā saražotu, gan no atjaunojamiem resursiem iegūtu enerģiju.

Uzlabojot Eiropas mēroga infrastruktūru, vairosies apgādes drošība, cenas samazināsies, un ES valstīm būs vieglāk sasniegt klimata pārmaiņu ierobežošanas jomā izvirzītos mērķus.

Sīkāk par enerģētikas politiku English

Ātrdarbīgu digitālo tīklu atbalstam — 9,2 miljardi eiro

Līdzekļus ieguldīs platjoslas tīklu izveidē un visas Eiropas mēroga digitālo pakalpojumu nodrošināšanā. Komisija aprēķinājusi, ka ES finansējums tīkla infrastruktūrai no citiem avotiem piesaistīs papildu investīcijas 50 miljardu eiro apmērā.

Fonds līdzekļus piešķirs arī tādas infrastruktūras izveidei, kas vajadzīga, lai ieviestu digitālo identifikāciju, e-iepirkumus, e-veselības pakalpojumus, kā arī juridiskus un muitas pakalpojumus tīmeklī. Ar šīs naudas palīdzību nodrošinās tīklu savietojamību un savienos valstu pakalpojumus.

Sīkāk par digitālo politiku English

Turpmākie pasākumi

Lai piesaistītu vairāk privāto līdzekļu, fonds izmantos arī jaunus tirgus instrumentus, piemēram, garantijas un projektu obligācijas. Tas iekļauts ES budžeta projektā DeutschEnglishfrançais laikam no 2014. gada līdz 2020. gadam.

Lai Komisijas priekšlikums varētu stāties spēkā, tas jāapstiprina valstu valdībām un Eiropas Parlamentam.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites