Navigointipolku

Abstrakti kuva verkosta © iStock/Andrey Prokhorov

EU aikoo osoittaa 50 miljardia euroa infrastruktuuri-investointeihin, joilla tehostetaan eurooppalaisten verkkojen yhteenliittämistä, edistetään EU:n kilpailukykyä ja luodaan työpaikkoja.

Euroopan taloudellinen hyvinvointi edellyttää älykkäitä, kestäviä ja yhteenliitettyjä liikenne-, energia- ja digitaalisia verkkoja.

Finanssikriisi on kuitenkin heikentänyt infrastruktuurihankkeiden yksityistä ja julkista rahoitusta.

Komissio ehdottaa tämän vuoksi uutta Verkkojen Eurooppa -välinettä English , jolla vauhditetaan pitkän aikavälin investointeja maanteihin, rautateihin, energiansiirtoverkkoihin ja -putkiin sekä laajakaistaverkkoihin.

EU:n 50 miljardin euron rahoitusta käytetään rohkaisemaan yksityisiä ja julkisia investointeja infrastruktuurihankkeisiin, joista osa jäisi muuten toteutumatta. Verkkojen Eurooppa -välineellä edistetään myös puhtaampia liikennemuotoja ja helpotetaan uusiutuvan energian käyttöä Eurooppa 2020 -kasvu- ja työllisyysstrategian mukaisesti.

Liikenneinfrastruktuuriin 31,7 miljardia euroa

Liikennejärjestelmiä on kehitetty Euroopassa perinteisesti erillisinä kansallisina verkkoina. EU:lla on tärkeä rooli koordinoitaessa jäsenmaiden rajat ylittävien liikenneyhteyksien suunnittelua, hallintoa ja rahoitusta.

Verkkojen Eurooppa -välineestä tuetaan investointeja infrastruktuurihankkeisiin, joilla helpotetaan matkustamista ja kaupankäyntiä eri maiden välillä ja parannetaan etenkin EU:n läntisten ja itäisten osien välisiä yhteyksiä. Investoinneilla tuetaan myös puhtaampia ja kestävämpiä liikennemuotoja.

EU:n liikennepolitiikka – lisätietoa English

Energiansiirtoverkkojen yhdistämiseen 9,1 miljardia

EU-rahoituksella aiotaan parantaa EU-maiden energiaverkkojen yhteenliitäntöjä. Tämä tehostaa sekä perinteisten energiamuotojen että uusiutuvan energian siirtoa.

Investoinnit Euroopan laajuiseen infrastruktuuriin parantavat energian toimitusvarmuutta. Ne auttavat myös varmistamaan energian kohtuuhintaisuuden ja sen, että EU pystyy saavuttamaan vuotta 2020 koskevat ilmastotavoitteensa.

EU:n energiapolitiikka – lisätietoa English

Nopeisiin digitaalisiin verkkoihin 9,2 miljardia

Investoinneissa keskitytään nopeisiin laajakaistaverkkoihin ja yleiseurooppalaisten digitaalisten palvelujen tukemiseen. Komissio arvioi, että verkkoinfrastruktuurin EU-rahoituksen avulla saadaan aikaan 50 miljardin euron investoinnit muista rahoituslähteistä.

Digitaalisten palvelujen osalta rahoitus käytettäisiin infrastruktuuriavustuksiin, joiden avulla otetaan yleiseen käyttöön sähköinen henkilökortti, sähköiset hankinnat, sähköiset potilastietokannat, sähköinen oikeudenkäyttö ja tulliin liittyvät palvelut. Rahoituksella varmistetaan yhteentoimivuus ja katetaan kustannukset, jotka aiheutuvat EU-maiden palvelujen yhteenliittämisestä.

EU:n digitaalistrategia – lisätietoa English

Jatkotoimet

Verkkojen Eurooppa -väline hyödyntää innovatiivisia rahoitusvälineitä kuten takuita ja hankejoukkovelkakirjoja, jotta markkinoilta saadaan vipuvaikutuksen ansiosta lisää yksityistä rahoitusta. Näiden välineiden rahoitukseen käytetään EU:n talousarviovaroja DeutschEnglishfrançais vuosina 2014–2020.

Komission ehdotus on vielä hyväksyttävä EU:n ministerineuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä