Διαδρομή πλοήγησης

Αφηρημένη απεικόνιση δικτύου © iStock/Andrey Prokhorov

Η ΕΕ θα επενδύσει 50 δισ. ευρώ σε έργα υποδομής επιδιώκοντας τη σύνδεση της Ευρώπης, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Τα έξυπνα, βιώσιμα και διασυνδεδεμένα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και ΤΠΕ αποτελούν προτεραιότητες για το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης.

Ωστόσο, η χρηματοπιστωτική κρίση έχει περιορίσει τη διάθεση ιδιωτικών ή κρατικών κεφαλαίων σε έργα υποδομής.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο σχέδιο χρηματοδότησης English για να επιταχύνει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε οδικά έργα, σιδηροδρόμους, ενεργειακά δίκτυα, αγωγούς πετρελαίου και αερίου και ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας.

Το ταμείο ύψους 50 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για να ενθαρρύνει τους επενδυτές του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση τέτοιων έργων κάποια από τα οποία δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να κατασκευαστούν. Θα μπορούσε επίσης να προωθήσει καθαρότερες μεταφορές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ.

Βελτίωση των μεταφορικών συνδέσεων – 31,7 δισ. ευρώ

Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη έχουν αναπτυχθεί παραδοσιακά ως ξεχωριστά δίκτυα στις επιμέρους χώρες. Η ΕΕ παίζει σημαντικό ρόλο βοηθώντας τις χώρες να συνεργάζονται κατά τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση διασυνοριακών μεταφορικών συνδέσεων.

Το ταμείο θα στηρίξει τέτοιες πρωτοβουλίες μέσω επενδύσεων σε έργα υποδομής που διευκολύνουν τους πολίτες να ταξιδεύουν και να ανταλλάσσουν προϊόντα, ιδίως μεταξύ δυτικών και ανατολικών χωρών της ΕΕ. Οι επενδύσεις θα εστιάσουν σε καθαρότερες μεταφορές φιλικότερες προς το περιβάλλον.

Περισσότερα για την πολιτική μεταφορών English

Σύνδεση ενεργειακών δικτύων – 9,1 δισ. ευρώ

Οι χρηματοδοτήσεις θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία περισσότερων συνδέσεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά ενέργειας τόσο από παραδοσιακές όσο και από ανανεώσιμες πηγές.

Καλύτερες διευρωπαϊκές υποδομές θα οδηγήσουν σε ασφαλέστερο ανεφοδιασμό σε προσιτές τιμές, βοηθώντας ταυτόχρονα την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της στον τομέα της κλιματικής αλλαγής.

Περισσότερα για την ενεργειακή πολιτική English

Στήριξη ψηφιακών δικτύων υψηλής ταχύτητας – 9,2 δισ. ευρώ

Οι επενδύσεις θα εστιάσουν στη δημιουργία ευρυζωνικών δικτύων και στην παροχή πανευρωπαϊκών ψηφιακών υπηρεσιών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, η χρηματοδότηση υποδομών δικτύων της ΕΕ θα μπορούσε να προσελκύσει περαιτέρω επενδύσεις από άλλες πηγές ύψους 50 δισ. ευρώ.

Το ταμείο αναμένεται επίσης να επιδοτήσει την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών για την εξάπλωση των ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς της ταυτοποίησης, των δημοσίων συμβάσεων, της υγειονομικής περίθαλψης, της δικαιοσύνης και των σχετικών με τα τελωνεία υπηρεσιών. Τα ποσά που θα διατεθούν θα εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα και την κάλυψη του κόστους διασύνδεσης των εθνικών υπηρεσιών.

Περισσότερα για την ψηφιακή πολιτική English

Επόμενα βήματα

Για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων, το ταμείο θα κάνει χρήση καινοτόμων μέσων της χρηματαγοράς, όπως εγγυήσεων και ομολόγων για τη χρηματοδότηση έργων. Το ταμείο θα αποτελέσει μέρος των δημοσιονομικών προτάσεων DeutschEnglishfrançais της ΕΕ για το διάστημα 2014 - 2020.

Η πρόταση πρέπει να εγκριθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι