Cesta

Abstraktní obrázek sítě © iStock / Andrej Prochorov

Evropská unie investuje do rozvoje infrastruktury 50 miliard eur, které pomohou propojit Evropu, zvýšit konkurenceschopnost a vytvořit pracovní místa.

Jednou z priorit hospodářské budoucnosti Evropy jsou dopravní, energetické a digitální sítě, které by měly být inteligentní, ekonomicky udržitelné a vzájemně propojené.

Finanční krize však způsobila, že tok soukromých i veřejných prostředků do projektů na rozvoj infrastruktury se ztenčil.

Komise proto navrhuje nový plán financování English těchto projektů, který by měl urychlit přísun dlouhodobých investic do výstavby a obnovy silnic, železnic, rozvodných sítí elektrické energie, ropovodů, plynovodů a sítí vysokorychlostního internetu.

Tento fond, který bude mít k dispozici 50 miliard eur, by měl povzbudit investory ze soukromého i veřejného sektoru ke spolufinancování těchto projektů, z nichž některé by se jinak nemohly realizovat. Sloužil by také k podpoře ekologičtějších druhů dopravy a obnovitelných zdrojů energie, což je v souladu se strategií Evropa 2020 pro růst a tvorbu pracovních míst v EU.

Zlepšování dopravních propojení – 31,7 miliardy eur

Dopravní systémy se v Evropě tradičně vyvíjely jako oddělené sítě v rámci jednotlivých zemí. Unie hraje důležitou úlohu v tom, že podněcuje státy ke spolupráci při plánování, řízení a financování přeshraničních dopravních spojnic.

Navrhovaný fond by toto úsilí podpořil a mohlo by se z něj investovat do projektů na rozvoj infrastruktury, jež by lidem usnadňovaly cestování a výměnu zboží (zejména mezi zeměmi na východě a na západě EU). Investice by směřovaly zejména do těch druhů dopravy, které jsou ekologické a trvale udržitelné.

Další informace o dopravní politice English

Propojování energetických sítí – 9,1 miliardy eur

Finanční prostředky by napomohly těsnějšímu propojení těchto sítí mezi zeměmi EU, což by usnadnilo dopravu jak tradičních forem energie, tak energie z obnovitelných zdrojů.

Lepší transevropská infrastruktura by umožnila bezpečnější dodávky za dostupné ceny a pomohla by Unii dosáhnout jejích cílů v oblasti boje proti změně klimatu.

Další informace o energetické politice English

Podpora vysokorychlostních digitálních sítí – 9,2 miliardy eur

Zde by se investice zaměřily na vytvoření širokopásmových sítí a celoevropských digitálních služeb. Podle odhadů Komise by finanční prostředky EU na rozvoj těchto sítí mohly přilákat další investice z jiných zdrojů ve výši 50 miliard eur.

Fond by rovněž sloužil k poskytování grantů na vybudování infrastruktury potřebné ke spuštění digitální služeb spojených s identifikací osob, zadáváním veřejných zakázek, zdravotní péčí, soudnictvím a se cly. Prostředky by posloužily k zajištění interoperability a k pokrytí nákladů na propojení služeb mezi jednotlivými státy.

Další informace o digitální politice English

Další kroky

Aby fond přilákal další investice ze soukromého sektoru, využíval by inovativní tržní nástroje, jako jsou záruky a projektové dluhopisy. Měl by být součástí návrhu rozpočtu DeutschEnglishfrançais EU na období 2014 až 2020.

Nyní je třeba, aby tento návrh schválily vlády členských států a Evropský parlament.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy