Навигационна пътека

Абстрактно изображение на мрежа © iStock/Andrey Prokhorov

ЕС ще инвестира 50 млрд. евро в инфраструктура - свързване на Европа, повишаване на конкурентоспособността и създаване на работни места.

Интелигентните, устойчиви и взаимосвързани транспортни, енергийни и цифрови мрежи са приоритет за икономическото бъдеще на Европа.

Финансовата криза обаче намали притока на частно и публично финансиране към инфраструктурни проекти.

Поради това Комисията предлага нов план за финансиране English за увеличаване на дългосрочните инвестиции в пътища, железопътни линии, енергийни мрежи, тръбопроводи и високоскоростни широколентови мрежи.

Фондът на стойност 50 млрд. евро ще се използва за насърчаване на инвеститорите от публичния и частния сектор да подпомагат финансирането на такива проекти, някои от които иначе не биха били реализирани. Чрез фонда ще се насърчават и по-екологично чистите видове транспорт и възобновяемата енергия в съответствие със стратегията на ЕС за растеж и заетост „Европа 2020“.

Подобряване на транспортните връзки - 31,7 млрд. евро

Транспортните системи в Европа по традиция се развиват като отделни мрежи в отделните страни. ЕС играе важна роля, като помага на страните да работят заедно при планирането, управлението и финансирането на трансгранични транспортни мрежи.

Фондът ще подкрепи подобни усилия чрез инвестиции в инфраструктурни проекти, улесняващи хората да пътуват и обменят стоки, по-специално между страни от ЕС от Западна и Източна Европа. Инвестициите ще бъдат насочени към екологични и устойчиви видове транспорт.

Още за политиката в областта на транспорта English

Свързване на енергийни мрежи - 9,1 мрлд. евро

Финансирането ще стимулира увеличаването на връзките между страните от ЕС, като улесни преноса на традиционни видове енергия и на възобновяема енергия.

Подобряването на трансевропейската инфраструктура ще доведе до по-сигурни доставки на достъпни цени, като в същото време помогне на ЕС да постигне целите си в областта на изменението на климата.

Още за политиката в областта на енергетиката English

Подкрепа за високоскоростни цифрови мрежи - 9,2 млрд. евро

Инвестициите ще бъдат насочени към изграждане на широколентови мрежи и паневропейски цифрови услуги. Финансирането от ЕС на мрежовата инфраструктура може да привлече допълнителни инвестиции от 50 млрд. евро от други източници, според оценки на Комисията.

Фондът ще предоставя безвъзмездни помощи за изграждане на инфраструктурата, необходима за предоставянето на цифрови услуги за идентификация, обществени поръчки, здравни грижи, правосъдие и свързани с митниците услуги. Средствата ще гарантират оперативна съвместимост и ще помогнат за посрещане на разходите по свързване на националните услуги.

Още за политиката в областта на цифровите технологии English

Следващи стъпки

Фондът ще използва новаторски пазарни инструменти като гаранции и облигации по проекти за мобилизиране на повече частно финансиране. Той ще бъде част от бюджетните предложения DeutschEnglishfrançais на ЕС за периода 2014-2020 г.

Сега предложението за създаването на този фонд трябва да бъде одобрено от националните правителства и Европейския парламент.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки