Sökväg

Tryggad energiförsörjning i och utanför EU - 08/09/2011

Tre gasledningar på ett grönt fält © iStock/ssuaphoto

Bättre samordning mellan EU-länderna ska stärka EU:s röst i förhandlingarna med internationella energileverantörer.

EU blir allt mer beroende av importerad energi och behöver en tydlig strategi för att bevaka sina intressen gentemot omvärlden. Konkurrensen om olja, gas och kol och leveransstörningar leder till höga och instabila energipriser för konsumenterna.

Kommissionen har därför lagt fram ett förslag English om att EU-länderna ska kunna förhandla gemensamt med leverantörerna och om internationella avtal. Förslaget ska bidra till att trygga energiförsörjningen till konkurrensmässiga priser.

En gemensam hållning i EU bidrar till starka energipartnerskap med viktiga grannländer. Internationellt samarbete behövs också för att möta de utmaningar som EU och många andra länder står inför, som klimatförändringar.

Det här förslaget ingår i EU:s strategi Energi 2020 English som ska få ner energiförbrukningen, öka energieffektiviteten, trygga leveranserna, förhindra elbrist och främja den ekonomiska tillväxten.

Åtgärderna går ut på att

  • främja öppenhet och insyn - EU-länderna ska informera varandra om sina energiavtal med länder utanför EU
  • bidra till en gemensam hållning gentemot partnerländer och samordna EU:s ståndpunkter i internationella organisationer
  • utveckla omfattande energipartnerskap med viktiga partnerländer.

Samarbete med partnerländer

Ökad öppenhet på marknaden och en mer hållbar energipolitik stimulerar till investeringar och gör marknaderna mindre sårbara för störningar. Det gör att vi lättare kan slippa sådana leveransavbrott som t.ex. drabbade Östeuropa 2009.

Andra prioriterade initiativ är ett avtal med Azerbajdzjan och Turkmenistan om den transkaspiska gasledningen och ett nytt partnerskap med de södra Medelhavsländerna om förnybar energi.

Man lägger också större vikt vid att hjälpa utvecklingsländerna att få tillgång till hållbar energi.

Vad händer nu?

Strategin kommer att genomföras under de närmaste åren. EU-länderna väntas börja utbyta information om energiavtal under 2012.

Läs mer om EU:s internationella energipolitik English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar