Navigacijska pot

Zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo doma in v tujini - 08/09/2011

Tri plinovodske cevi sredi polja © iStock/ssuaphoto

Z boljšo medsebojno usklajenostjo držav članic bo imela Evropska unija močnejši pogajalski položaj pri sklepanju pogodb z mednarodnimi dobavitelji energije.

Odvisnost Evropske unije od uvoza energije narašča, zato moramo sprejeti jasno strategijo o zaščiti energetskih interesov v tujini. Zaradi čedalje večjega povpraševanja po nafti, plinu in premogu ter prekinitev dobav se cene energije na črpalkah in za ogrevanje domov precej spreminjajo.

Evropska komisija želi z novim predlogom English doseči enotno pogajalsko stališče držav EU pri pogajanjih z dobavitelji in sklepanju mednarodnih sporazumov. S tem naj bi vsem zagotovili zanesljivo oskrbo z energijo po konkurenčnih cenah.

Skupno stališče EU bo tudi pomagalo pri razvoju energetskih partnerstev s ključnimi sosedami. S sodelovanjem na mednarodni ravni se bodo EU in druge države lahko spopadle s skupnimi izzivi, denimo podnebnimi spremembami.

Predlog je del strategije "Energija 2020" English , s katero želi EU zmanjšati porabo energije, povečati energetsko učinkovitost, izboljšati zanesljivo oskrbo, preprečiti pomanjkanje energije in podpreti gospodarsko rast.

Ukrepi za zagotovitev zanesljive oskrbe z energijo zajemajo:

  • izboljšanje preglednosti - države EU si bodo izmenjavale informacije o sklenjenih mednarodnih energetskih sporazumih,
  • večjo usklajenost v odnosih s partnerskimi državami in pri pripravi skupnih stališč v mednarodnih organizacijah,
  • razvoj celovitih energetskih partnerstev s ključnimi partnerskimi državami.

Sodelovanje s partnerskimi državami

Z boljšo preglednostjo trga in trajnostnimi energetskimi politikami bomo spodbudili naložbe in zmanjšali občutljivost trgov na motnje dobav energije. Tako bomo preprečili prekinitve dobav energije, ki so denimo prizadele vzhod Evrope leta 2009.

Med prednostnimi nalogami EU sta sklenitev sporazuma z Azerbajdžanom in Turkmenistanom o transkaspijskem plinovodu in novo partnerstvo o projektih obnovljive energije z državami južnega Sredozemlja.

EU bo namenila tudi večji poudarek izboljšanju dostopa do trajnostne energije za države v razvoju.

Kaj sledi

Strategija bo uresničena v naslednjih nekaj letih, države EU pa naj bi leta 2012 začele uporabljati novi sistem za izmenjavo informacij o energetskih sporazumih.

Več o mednarodni energetski politiki EU English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave