Navigačný riadok

Spoľahlivé dodávky energií doma a v zahraničí - 08/09/2011

Tri plynovody v poli © iStock/ssuaphoto

Lepšia spolupráca medzi vládami posilní postavenie EÚ pri rokovaniach s medzinárodnými partnermi o dodávkach energií.

Závislosť EÚ na dovoze energie stále rastie. Je preto nevyhnutné vytvoriť jasnú stratégiu na presadzovanie jej záujmov v oblasti energetiky v zahraničí. Rastúca konkurencia medzi záujemcami o dodávky ropy, plynu a uhlia, ako aj výpadky dodávok majú za následok vysoké a nestabilné ceny energií pre konečných spotrebiteľov.

V novom návrhu English Komisie sa ustanovuje spôsob, na základe ktorého by členské štáty mohli spojiť sily pri vyjednávaní medzinárodných dohôd s dodávateľmi. Vďaka tomuto plánu by sa zabezpečili dodávky pre všetkých za prijateľné ceny.

Na základe tohto plánu by sa rovnako posilnilo partnerstvo v oblasti energetiky s kľúčovými susedskými štátmi. Medzinárodná spolupráca je odpoveďou aj na spoločné výzvy, ktorým čelí nielen EÚ, ale ja väčšina iných krajín (ako napr. zmeny klímy).

Tento návrh je súčasťou plánu EÚ Energia 2020 English , ktorý ma za cieľ znížiť spotrebu energie, zvýšiť energetickú efektivitu a bezpečnosť dodávok, predchádzať výpadkom dodávok a podporovať celkový hospodársky rast.

Medzi opatrenia na zabezpečenie dodávok patrí:

  • podpora transparentnosti - členské štáty EÚ by si mali vymieňať informácie o svojich bilaterálnych dohodách v oblasti energetiky;
  • podpora koordinovaného prístupu voči partnerským štátom a vytvorenie spoločnej pozície na pôde medzinárodných organizácií;
  • vytváranie komplexných partnerstiev v oblasti energetiky s kľúčovými partnerskými štátmi.

Spolupráca s partnermi

Väčšia trhová transparentnosť a politiky presadzujúce energiu z obnoviteľných zdrojov budú stimulom pre investície a posilnia trhy voči šokom v dodávkach. Predíde sa tým podobným výpadkom dodávok, aké postihli východnú Európu v roku 2009.

Medzi priority EÚ patrí dohoda s Azerbajdžanom a Turkménskom o transkaspickom plynovode a nové partnerstvo so štátmi južného Stredozemia o projektoch v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Súčasťou tohto plánu je aj väčší dôraz na zlepšenie prístupu rozvojových krajín k obnoviteľným zdrojom energie.

Ďalšie kroky

Implementácia stratégie bude prebiehať v nasledujúcich rokoch. Predpokladá sa, že členské štáty začnú využívať systém pre výmenu informácií o dohodách v oblasti energetiky v roku 2012.

Viac o energetickej politike EÚ s tretími štátmi English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy