Cale de navigare

Garantarea aprovizionării cu energie, pe plan intern şi extern - 08/09/2011

Trei conducte de gaz pe un câmp verde © iStock/ssuaphoto

Ameliorarea coordonării la nivelul guvernelor statelor membre va consolida puterea de negociere a UE în relaţiile cu furnizorii internaţionali de energie.

UE este din ce în ce mai dependentă de importurile de energie, de aceea are nevoie de o strategie clară, care să îi promoveze interesele energetice pe plan extern. Concurenţa internaţională pentru aprovizionarea cu petrol, gaz şi cărbune şi perturbările care intervin pe aceste pieţe au ca efect creşterea şi instabilitatea preţurilor la combustibili şi încălzire.

O nouă propunere English a Comisiei vizează modalităţi prin care ţările membre să poată participa la discuţii cu furnizorii sau la negocierea acordurilor internaţionale. Planul ar garanta o aprovizionare sigură, la preţuri competitive.

Abordarea unei poziţii comune va contribui şi la promovarea unor parteneriate energetice puternice cu principalele ţări vecine. Cooperarea internaţională este cu atât mai necesară cu cât UE, ca şi alte ţări din lume, se confruntă cu provocări importante, cum ar fi schimbările climatice.

Propunerea Comisiei se înscrie în planul UE intitulat Energie 2020 English , care promovează reducerea consumului, creşterea eficienţei energetice, asigurarea aprovizionării, prevenirea crizelor energetice şi sprijinirea creşterii economice.

Pentru a garanta siguranţa aprovizionării sunt prevăzute măsuri care vizează, printre altele:

  • creşterea transparenţei - ţările UE ar urma să facă schimb de informaţii cu privire la acordurile internaţionale pe care le încheie
  • abordarea coordonată a relaţiilor cu ţările partenere şi definirea unor poziţii comune care să poată fi prezentate în cadrul organizaţiilor internaţionale
  • dezvoltarea unor ample parteneriate energetice cu principalele ţări partenere.

Cooperarea cu ţările în curs de dezvoltare

Creşterea transparenţei pe pieţele energiei şi elaborarea unor politici durabile în domeniu vor stimula investiţiile şi vor atenua vulnerabilitatea pieţelor la şocurile care pot afecta furnizarea de energie. Astfel, vor putea fi evitate pertubări de tipul celor cu care s-a confruntat Europa de Est în anul 2009.

Printre priorităţile UE se numără încheierea unui acord cu Azerbaidjan şi Turkmenistan cu privire la gazoductul transcaspic şi includerea ţărilor din sudul Mării Mediterane într-un nou parteneriat pentru proiecte orientate pe sursele regenerabile de energie.

Un accent deosebit se va pune şi pe ameliorarea accesului ţărilor în curs de dezvoltare la sursele regenerabile de energie.

Etapele următoare

Strategia va fi implementată pe parcursul următorilor ani. Se preconizează că în 2012 statele membre vor începe să utilizeze sistemul de schimb de informaţii cu privire la acordurile energetice.

Mai multe despre politica energetică internaţională a UE English

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră:

Linkuri utile