Navigācijas ceļš

Stabila energoapgāde pašu mājās un ārzemēs - 08/09/2011

Trīs gāzesvadi zaļā laukā © iStock/ssuaphoto

Pateicoties ciešākai koordinācijai starp valdībām, nostiprināsies ES pozīcijas sarunās ar enerģijas piegādātājiem no ārpussavienības valstīm.

Tā kā palielinās ES atkarība no importētas enerģijas, ir vajadzīga skaidra stratēģija, kā citur pasaulē aizstāvēt ES intereses enerģētikas nozarē. Saasinās konkurence par iespējām importēt naftu, dabasgāzi un akmeņogles, un piegāžu pārtraukumi noved pie augstām un mainīgām mazumtirdzniecības cenām degvielas uzpildes stacijās un māju apkurei.

Komisija izstrādājusi priekšlikumu English par to, kā ES dalībvalstīm kopīgiem spēkiem vest sarunas ar piegādātājiem un slēgt starptautiskus līgumus. Šis plāns palīdzēs nodrošināt stabilas piegādes ikvienam un par konkurētspējīgām cenām.

Vienota pozīcija arī palīdzētu nostiprināt partnerattiecības ar svarīgām kaimiņvalstīm. Lai risinātu kopīgas problēmas, ar ko saskaras gan ES, gan vairums citu valstu (piemēram, klimata pārmaiņas), vajadzīga starptautiska sadarbība.

Minētais priekšlikums ietilpst plānā "Enerģija 2020" English , kas paredz samazināt patēriņu, uzlabot energoefektivitāti, nodrošināt piegādes, nepieļaut piegāžu pārtraukumus un veicināt tautsaimniecības izaugsmi.

Lai nodrošinātu stabilas piegādes, iecerēts rīkoties šādi:

  • veicināt pārredzamību (ES dalībvalstis apmainīsies ar informāciju par saviem starptautiskajiem līgumiem enerģētikas jomā);
  • saskaņot sadarbībā ar partnervalstīm īstenoto pieeju un definēt vienotu pozīciju, kas aizstāvama starptautiskajās organizācijās;
  • enerģētikas jomā veidot daudzpusīgu sadarbību ar svarīgām partnervalstīm.

Sadarbība ar partnervalstīm

Tirgu padarot pārredzamāku un īstenojot ilgtspējīgāku enerģētikas politiku, tiks veicinātas investīcijas un tirgus būs labāk aizsargāts pret pēkšņiem piegādes pārtraukumiem. Tādējādi būtu iespējams izvairīties no tādiem pārtraukumiem, ko Austrumeiropa piedzīvoja 2009. gadā.

Viena no ES prioritātēm ir līgums ar Azerbaidžānu un Turkmenistānu par gāzesvadu no Kaspijas jūras baseina un jauni atjaunīgas enerģētikas projekti sadarbībā ar valstīm, kas atrodas dienvidos no Vidusjūras.

Paredzēts arī vairāk uzmanības pievērst palīdzības sniegšanai jaunattīstības valstīm, lai tām būtu vieglāk pieejama ilgtspējīga enerģija.

Nākamie posmi

Šo stratēģiju iecerēts īstenot tuvāko piecu gadu laikā, un gaidāms, ka ES dalībvalstis sāks izmantot jauno informācijas apmaiņas sistēmu par enerģētikas nolīgumiem jau 2012. gadā.

Sīkāk par ES starptautisko enerģētikas politiku English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites