Cosán nascleanúna

Soláthar slán fuinnimh i gcéin is i gcóngar - 08/09/2011

Trí phíblíne gáis i ngort glas © iStock/ssuaphoto

Comhar feabhsaithe idir na rialtais, neartóidh sé an AE agus é ag caibidlíocht le soláthraithe idirnáisiúnta fuinnimh.

Tá taobhú an AE le fuinneamh onnmhairithe ag fás, agus is gá straitéis shoiléir chun a leasanna fuinnimh a chur chun cinn thar lear. Iomaíocht ar son ola, gáis is guail thar sáile anall, agus suaitheadh, tugann siad praghsanna arda luaineacha fuinnimh ag an gcaidéal is chun tithe a théamh.

Tá togra English nua ón gCoimisiún a bhunódh slí do thíortha an AE cur le chéile is iad ag margáil le soláthraithe is ag caibidlíocht comhaontuithe idirnáisiúnta. Chabhródh an plean le soláthar slán a fháil do chách ag praghsanna iomaíocha.

Fairis sin, chuideodh comhsheasamh chun comhpháirtíochtaí láidre fuinneamh a chothú le comharsana tábhachtacha. Is gá comhar idirnáisiúnta chun an comhdhúshlán atá os comhair an AE agus fhormhór na dtíortha eile - amhail athrú na haeráide - a fhreagairt.

Cuid de phlean Fuinneamh 2020 English an AE is ea an togra, rud a chothaíonn ídiú a ísliú, tíosacht fuinnimh a mhéadú, soláthar a chinntiú, ganntanais a chosc agus tacú le fás geilleagrach.

I measc na mbeart chun soláthar a chinntiú tá:

  • trédhearcacht a chur chun cinn - mhalartódh tíortha an AE eolas faoin gcuid comhaontuithe fuinnimh idirnáisiúnta
  • cabhrú chun cur chuige i leith tíortha is comhpháirtithe a chomhordú agus comhsheasaimh lena dtógáil in eagrais idirnáisiúnta a shainiú.
  • comhpháirtíochtaí cuimsitheacha fuinnimh a fhorbairt le heochair-thíortha.

Obair le tíortha is comhpháirtithe

Trédhearcacht mhéadaithe sna margaí agus beartais fuinnimh níos inbhuanaithe, spreagfaidh siad infheistíocht is laghdóidh siad soleontacht na margaí do thurraingí soláthair. Chabhródh sé sin chun suaitheadh amhail an ceann a bhí in Oirthear na hEorpa in 2009 a sheachaint.

I measc thosaíochtaí an AE, tá comhaontú leis an Asarbaiseáin is leis an Tuircméanastáin ar an bpíblíne gáis Thras-Chaspach agus comhpháirtíocht nua ar thionscadail fuinnimh in-athnuaite le tíortha na Meánmhara Theas.

Sa chur chuige sin, bheadh breis béime ar rochtain na dtíortha forbraíocha ar fhuinneamh inbhuanaithe a fheabhsú.

Na chéad chéimeanna eile

Cuirfear an straitéis chun feidhme sna trí bliana romhainn, is táthar ag súil go dtosóidh tíortha an AE ag úsáid an chórais nua um malartú eolais ar chomhaontuithe fuinnimh in 2012.

Breis ar bheartas fuinnimh idirnáisiúnta an AE English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links