Navigointipolku

EU pyrkii varmistamaan energiantoimitukset - 08/09/2011

Kolme kaasuputkea vihreällä tasangolla © iStock/ssuaphoto

EU:n energiantoimitusten turvaaminen vaatii tiiviimpää koordinointia ja yhteistoimintaa jäsenmaiden välillä. EU:n on puhuttava yhdellä äänellä kansainvälisissä energiasuhteissaan.

EU:n riippuvuus tuontienergiasta kasvaa koko ajan. Unioni tarvitseekin selkeän strategian energiaetujensa turvaamiseksi maailmalla. Tuontiöljystä ja -kaasusta sekä kivihiilestä käytävä kova kilpailu ja mahdolliset toimitushäiriöt voivat johtaa entistä korkeampiin ja epävakaisiin energian hintoihin. Tämä näkyy niin bensa-asemien polttoainehinnoissa kuin kotien energialaskuissakin.

Komissio ehdottaa nyt uutta strategiaa English , jossa EU-maat toimisivat yhdessä neuvotellessaan kansainvälisistä energiantoimitussopimuksista. Strategian tavoitteena on turvata energian toimitusvarmuus ja entistä kilpaillummat hinnat.

Yhtenäinen lähestymistapa lujittaisi myös energiakumppanuuksia EU:n keskeisten naapuri- ja kumppanuusmaiden kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan, jotta voitaisiin vastata EU:n ja muiden maiden yhteisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Komission ehdotus on osa EU:n Energia 2020 English -ohjelmaa, jolla pyritään vähentämään energiankulutusta, lisäämään energiatehokkuutta, varmistamaan energiantoimitukset, ehkäisemään energiapula ja tukemaan talouskasvua.

Energian toimitusvarmuus aiotaan turvata muun muassa seuraavilla toimenpiteillä:

  • markkinoiden avoimuuden lisääminen: EU-maat jakavat vastedes keskenään tietoja energia-alalla tekemistään kansainvälisistä sopimuksista
  • kumppanuusmaihin sovellettavan energiapolitiikan tiiviimpi koordinointi ja EU-maiden yhteiset näkökannat kansainvälisissä järjestöissä
  • kattavien energia-alan kumppanuuksien kehittäminen tärkeimpien kumppanuusmaiden kanssa.

Yhteistyö kumppanuusmaiden kanssa

Markkinoiden avoimuuden lisääminen ja kestävämmät energiapolitiikat poikivat energia-alan investointeja ja vähentävät markkinoiden alttiutta tarjontashokeille. Näin voitaisiin välttää myös toimitushäiriöitä, joista kärsittiin etenkin Itä-Euroopassa talvella 2009.

EU:n energiapolitiikan ensisijaisia tavoitteita ovat Azerbaidžanin ja Turkmenistanin kanssa neuvoteltava Kaspianmeren alueen kaasuputkisopimus ja uusiutuviin energianlähteisiin liittyviä hankkeita koskeva uusi kumppanuus eteläisen Välimeren maiden kanssa.

EU:n kehitysyhteistyöpolitiikassa aiotaan korostaa entistä enemmän kestävän energian parempaa saatavuutta kehitysmaissa.

Jatkotoimet

Strategia pannaan täytäntöön lähivuosien aikana. EU-maiden on määrä ottaa käyttöön uusi energiasopimuksia koskeva tietojenvaihtojärjestely vuonna 2012.

Lisätietoa EU:n ulkosuhteista energia-alalla English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä