Navigatsioonitee

Energiavarustuse kindlustamine ELis ja mujal maailmas - 08/09/2011

Kolm gaasitorujuhet rohelisel põllul © iStock/ssuaphoto

Valitsustevaheline parem koordineerimine tugevdab ELi positsiooni läbirääkimistel rahvusvaheliste energiatarnijatega.

Euroopa Liidu sõltuvus imporditud energiast suureneb ning on vaja selget strateegiat ELi energiaalaste huvide kaitseks väljaspool liidu piire. Konkurents välismaiste nafta-, gaasi- ja söevarude ning -jaotuse pärast tingib kõrged ja kõikuvad energiahinnad, mida on märgata nii tanklates kui ka koduses küttearves.

Komisjoni uue ettepanekuga English loodaks viis ELi liikmesriikide jõudude ühendamiseks läbirääkimistel energiatarnijatega ning rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimisel. Kava aitaks tagada energiavarustuse kõigile konkurentsivõimeliste hindadega.

Samuti aitaks ühine seisukoht edendada tugevaid energeetikaalaseid partnerlusi olulisimate naaberriikidega. ELi ning enamiku muude riikide ees seisvate ühiste väljakutsetega, nagu näiteks kliimamuutus, toimetulekuks on vajalik rahvusvaheline koostöö.

Kõnealune ettepanek on osa ELi 2020. aasta energeetikastrateegiast English , mis edendab tarbimise vähendamist, energiatõhususe suurendamist, energiavarustuse kindlustamist, puudujäägi vältimist ning majanduskasvu toetamist.

Meetmed energiavarustuse kindlustamiseks oleksid muu hulgas järgmised:

  • läbipaistvuse edendamine - liikmesriigid jagaksid omavahel teavet oma rahvusvaheliste energiakokkulepete kohta;
  • koordineeritum lähenemine suhtlemisel partnerriikidega ning ühiste seisukohtade võtmine rahvusvahelistes organisatsioonides;
  • ulatuslike energiaalaste partnerluste arendamine olulisimate partnerriikidega.

Koostöö partnerriikidega

Turu suurem läbipaistvus ning jätkusuutlikum energiapoliitika soodustavad investeeringuid ning muudavad turud tarnehäirete suhtes vähemhaavatavamaks. See peaks aitama vältida 2009. aastal Ida-Euroopat mõjutanud tarneprobleeme.

ELi prioriteedid on muu hulgas kokkulepe Aserbaidžaani ja Türkmenistaniga, mis käsitleb Kaspia merd läbivat gaasijuhet ning uus taastuvenergiaalaseid projekte käsitlev partnerlus Vahemere lõunakalda riikidega.

Samuti pannakse suuremat rõhku säästva energia kättesaadavamaks tegemisele arenguriikide jaoks.

Järgmised sammud

Strateegiat hakatakse rakendama lähiaastatel. Eeldatavasti hakkavad ELi liikmesriigid energiaalaseid kokkuleppeid käsitleva teabe vahetamise süsteemi kasutama 2012. aastal.

Lisateave ELi rahvusvahelise energiapoliitika kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad