Cesta

Zabezpečení dodávek energie doma i v zahraničí - 08/09/2011

Plynovod vedoucí k horizontu krajiny © iStock/ssuaphoto

Lepší koordinace mezi členskými státy posílí pozici EU při jednání se zahraničními dodavateli.

Energetická závislost EU na dovozu se zvyšuje a Unie k zajištění svých energetických zájmů v zahraničí potřebuje jasnou strategii. Soupeření o zahraniční dodávky ropy, plynu a uhlí a narušení dodávek vedou ke zvyšování cen pro koncové uživatele a k jejich nestabilitě.

Evropská komise chce novým návrhem English zavést postup, kterým by členské státy mohly spojit síly při vyjednávání s dodavateli a při sjednávání mezinárodních smluv. Tento plán by měl pomoci zajistit dodávky pro všechny zúčastněné za konkurenční ceny.

Společným postojem by také Unie podpořila pevná partnerství v oblasti energetiky s klíčovými sousedními zeměmi. Globální výzvy, jakou je například změna klimatu, kterým EU i většina ostatních zemí čelí, je třeba řešit mezinárodní spoluprací.

Zmíněný návrh je součástí balíčku Energie 2020 English , který požaduje snížení spotřeby, zvyšování energetické účinnosti, bezpečnost dodávek, předcházení výpadkům v dodávkách a podporu ekonomického růstu.

K zabezpečení dodávek EU navrhuje tato konkrétní opatření:

  • zvyšovat transparentnost - země EU by si měly vyměňovat informace o svých mezinárodních dohodách týkajících se dodávek energie
  • pomáhat koordinovat postoj vůči partnerským zemím a definovat společný postoj v rámci mezinárodních organizací
  • prosazovat komplexní energetická partnerství s klíčovými zeměmi

Spolupráce s partnerskými zeměmi

Vyšší transparentnost trhů a rozšíření politiky udržitelné energetiky přinese investice a ochrání trhy před výpadky v dodávkách. Mělo by se tak zamezit přerušení dodávek, k jakým došlo ve východní Evropě v roce 2009.

Prioritami EU je například dohoda s Ázerbájdžán a Turkmenistánem ohledně plynovodu vedoucího přes Kaspické moře a nové partnerství o obnovitelných zdrojích energie se zeměmi jižního Středomoří.

Nový přístup by také obnášel větší důraz na zlepšování přístupu k udržitelné energii pro rozvíjející se země.

Další kroky

Strategie bude realizována během příštích několika let. V roce 2012 by měly členské země EU začít využívat nový informační systém o energetických dodávkách.

Více informací o mezinárodní politice EU v oblasti energetiky English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy