Навигационна пътека

Сигурни енергийни доставки в ЕС и извън него - 08/09/2011

Три газопроводни тръби в зелено поле © iStock/ssuaphoto

Подобряването на координацията между правителствата ще укрепи позицията на ЕС в преговорите с международни доставчици на енергия.

Зависимостта на ЕС от вноса на енергия нараства, затова е необходима ясна стратегия за защита на неговите интереси в областта на енергетиката извън пределите му. Конкуренцията за доставки от чужбина на петрол, газ и въглища и нарушенията в тези доставки водят до високи и нестабилни цени на горивата за промишлени и битови нужди.

Ново предложение English на Комисията ще даде възможност на страните от ЕС да обединят силите си при преговорите с доставчици и при договарянето на международни споразумения. Планът ще помогне за гарантиране на доставките за всички на конкурентни цени.

Наличието на обща позиция ще допринесе и за насърчаване на силни партньорства в областта на енергетиката с ключови съседни държави. Необходимо е международно сътрудничество, за да се отговори на общите предизвикателства, като например изменението на климата, пред които са изправени ЕС и повечето други страни.

Предложението е част от плана на ЕС "Енергия 2020 English ", насочен към намаляване на потреблението, повишаване на енергийната ефективност, гарантиране на доставките, предотвратяване на недостига на горива и подкрепа за икономическия растеж.

Мерките за гарантиране на доставките ще включват:

  • насърчаване на прозрачността - страните от ЕС ще обменят информация за международните си споразумения в областта на енергетиката;
  • помощ за координиране на подходите към страните партньори и определяне на общи позиции, които да се отстояват в международни организации;
  • развиване на мащабни енергийни партньорства с важни страни партньори.

Работа със страните партньори

По-голямата прозрачност на пазара и по-устойчивите енергийни политики ще стимулират инвестициите и ще намалят уязвимостта на пазарите от свързани с доставките шокови въздействия. Така би трябвало да се избегнат нарушения на доставките, подобни на тези, засегнали Източна Европа през 2009 г.

Сред приоритетите на ЕС са споразумение с Азербайджан и Туркменистан за Транскаспийския газопровод и ново партньорство в областта на проекти за възобновяема енергия със страните от южното Средиземноморие.

Подходът ще включва и по-силен акцент върху подобряването на достъпа на развиващи се страни до устойчива енергия.

Следващи стъпки

Стратегията ще бъде изпълнена през следващите няколко години, като се очаква през 2012 г. държавите от ЕС да започнат да използват новата система за обмен на информация относно споразумения в областта на енергетиката.

Още за международната енергийна политика на ЕС English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки