Sökväg

Högre växel i klimatarbetet - 30/08/2011

Nya åtgärder ska uppmuntra biltillverkarna att investera i teknik som minskar koldioxidutsläppen, som ett led i EU:s strategi mot klimatförändringarna.

EU går i spetsen för klimatarbetet och har satt upp tre huvudmål för 2020 English : utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 %, de förnybara energikällorna ska stå för 20 % av energiförbrukningen och energiförbrukningen ska minska med 20 %.

Om det ska gå att nå de här målen måste problemen angripas från flera håll. Biltillverkarna ska till exempel se till att koldioxidutsläppen från alla nya personbilar minskar till cirka en femtedel av 2007 års nivåer English till 2015. Idag står biltrafiken för 12 % av utsläppen i EU av den viktigaste växthusgasen koldioxid.

Med en ny lag English vill EU stimulera biltillverkarna att investera i utsläppssnål teknik. Man vill också få den certifierad, men då måste den leda till stora minskningar av koldioxidutsläppen. Tekniken får inte heller ha ingått i beräkningar av bilens utsläpp tidigare.

Tekniken ska också förbättra framdrivningen eller minska energiförbrukningen utan att äventyra säkerheten. Solpaneler som omvandlar solljus till elenergi kan alltså ingå men inte en energieffektiv musikanläggning för bilar.

Andra åtgärder

Åtgärderna för bilar ingår i EU:s övergripande klimatstrategi. Den ska leda till

  • minskade utsläpp av växthusgaser från industrin med hjälp av systemet för handel av utsläppsrätter English , ett av de viktigaste verktygen för att nå EU:s mål
  • förbättrad energieffektivitet i många apparater och hushållsmaskiner
  • ökad användning av vindkraft, solenergi, vattenkraft, biomassa och biobränslen
  • stöd till ny teknik för att fånga och lagra koldioxid
  • en omfattande EU-strategi för anpassning till klimatförändringarna English
  • samfinansiering av forskning och utveckling inom EU:s Lifeprogram English .

Vad blir nästa steg?

De här åtgärderna har bidragit till att EU nu är på väg att nå sina mål för utsläppsminskningar och förnybara energikällor. Men med dagens takt kommer vi bara att nå halvvägs till målet för energibesparingar.

För att ta igen förlorad mark har kommissionen föreslagit bindande energisparåtgärder English .

EU:s klimatarbete är högprioriterat och ingår i tillväxtstrategin Europa 2020, som också ska säkra energiförsörjningen i EU.

Läs mer om EU:s klimatstrategi

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar