Navigacijska pot

Manj emisij toplogrednih plinov v prometu - 30/08/2011

EU želi v boju proti podnebnim spremembam avtomobilsko industrijo spodbuditi k naložbam v tehnologije, ki bi zmanjšale izpuste CO2.

EU je v svetu vodilna na področju boja proti podnebnim spremembam, saj se je zavezala, da bo do leta 2020 uresničila tri cilje English : zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 20 %, povečanje deleža energije iz obnovljivih virov na 20 % in zmanjšanje porabe energije za 20 %.

Za dosego teh ciljev so potrebni ukrepi na različnih področjih. Proizvajalci avtomobilov morajo tako do leta 2015 zmanjšati emisije CO2 pri vseh novih modelih osebnih vozil za približno petino v primerjavi z letom 2007 English . Izpusti iz avtomobilov sicer predstavljajo 12 % emisij CO2, glavnega toplogrednega plina.

Evropska komisija želi proizvajalce osebnih vozil spodbuditi English k naložbam v tehnologije za zmanjševanje emisij in certifikaciji teh tehnologij. Do novega certifikata bodo upravičene inovativne tehnologije, ki znatno zmanjšujejo emisije CO2 in ki še niso bile upoštevane pri izračunu izpustov.

Nova tehnologija mora izboljšati pogonski sistem vozila ali porabo energije, ne sme pa imeti negativnih posledic za varnost. Primer upravičene tehnologije so sončni kolektorji, ki sončno energijo spreminjajo v električno, medtem ko energetsko učinkovit glasbeni predvajalnik v vozilu ni upravičen do certifikata.

Drugi ukrepi

Ukrepi na področju avtomobilske industrije so le del celotnega pristopa EU pri zmanjševanju podnebnih sprememb:

  • zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, ki jih povzročajo industrijske panoge, s sistemom trgovanja z emisijami English , glavnim orodjem za uresničevanje ciljev EU;
  • izboljšanje energetske učinkovitosti številnih gospodinjskih in drugih električnih aparatov;
  • povečanje deleža energije iz vetra, sonca, vode, biomase in biogoriv;
  • podpora razvoju tehnologij zajemanja in shranjevanja CO2;
  • razvoj celostne strategije EU za prilagajanje na podnebne spremembe English ;
  • sofinanciranje razvoja in inovacij s programom LIFE English .

Naslednji koraki

Vsi ti ukrepi EU pomagajo pri doseganju njenih ciljev glede emisij in energije iz obnovljivih virov. Kljub temu ji bo ob današnji stopnji napredka uspelo doseči le polovico zadanih znižanj porabe energije.

Komisija želi nadoknaditi zaostanek, zato je predlagala zavezujoče ukrepe glede energetske učinkovitosti English .

Prizadevanja Evropske unije za boj proti podnebnim spremembam in izboljšanje njene oskrbe z energijo so del strategije za gospodarsko rast Evropa 2020.

Več o pristopu EU k podnebnim spremembam

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave