Navigačný riadok

Znižovanie emisií skleníkových plynov - 30/08/2011

Novými opatreniami chce EÚ podnietiť výrobcov automobilov, aby investovali do technológií na zníženie CO2, ktoré sú súčasťou jej politiky v oblasti zmeny klímy.

EÚ, ktorá stojí v popredí boja proti zmene klímy, si do roku 2020 vytýčila tri kľúčové ciele English : znížiť emisie skleníkových plynov o 20 %, dosiahnuť 20 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov a znížiť spotrebu energie o 20 %.

Dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje prijatie opatrení v mnohých oblastiach. Výrobcovia áut sú napríklad povinní do roku 2015 znížiť emisie CO2 vo všetkých nových osobných automobiloch na približne jednu pätinu v porovnaní s hodnotami z roku 2007 English . Automobily produkujú v súčasnosti v EÚ 12 % emisií CO2, teda hlavného skleníkového plynu.

Nové opatrenia English majú navyše podnietiť výrobcov, aby investovali do nových technológií na zníženie emisií a certifikovali ich. Podmienkou je, aby technológia prinášala podstatné zníženie CO2 a nebola zatiaľ zohľadnená pri určovaní výšky emisií.

Nová technológia by mala zefektívniť pohon vozidla a spotrebu energie bez toho, aby sa znížila jeho bezpečnosť. Do úvahy by mohli prichádzať napríklad solárne články, ktoré menia slnečnú energiu na elektrickú, nie však energeticky úspornejšie autorádio.

Ďalšie opatrenia

Opatrenia týkajúce sa vozidiel sú súčasťou celkovej politiky EÚ v otázkach boja proti zmene klímy. Patrí sem:

  • znižovanie emisií skleníkových plynov v priemysle prostredníctvom systému na obchodovanie s emisiami English , ktorý je kľúčovým prostriedkom na dosiahnutie cieľov EÚ;
  • zvyšovanie energetickej účinnosti širokej palety zariadení a domácich spotrebičov;
  • presadzovanie rozsiahlejšieho využívania veternej, slnečnej a vodnej energie, biomasy a biopalív;
  • podpora rozvoja technológií na zachytávanie a uskladnenie CO2;
  • vytváranie rozsiahlej stratégie EÚ na prispôsobovanie sa zmene klímy English ;
  • spolufinancovanie výskumu a rozvoja inovácií prostredníctvom programu Únie LIFE English .

Ďalšie kroky

Vďaka uvedeným opatreniam je EÚ na ceste za vytýčenými cieľmi v oblasti emisií a obnoviteľnej energie. Napredovanie však nie je dostatočne rýchle a zdá sa, že Únia splní svoje ciele len spolovice.

Komisia preto navrhuje prijatie záväzných opatrení v oblasti energetickej účinnosti English .

Opatrenia EÚ v oblasti boja proti zmenám klímy, ktorá je jednou z najdôležitejších priorít EÚ, a zabezpečenie energetických potrieb sú súčasťou stratégie Európa 2020 pre rast.

Viac o politike EÚ v oblasti zmeny klímy

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy