Ścieżka nawigacji

Redukcja emisji gazów cieplarnianych - 30/08/2011

W ramach polityki UE w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatu powstała nowa inicjatywa, która ma zachęcić producentów samochodów do inwestowania w technologie redukcji emisji dwutlenku węgla.

UE jest liderem w walce ze zmianami klimatu - zobowiązała się do zrealizowania trzech głównych celów do roku 2020 English : zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20 proc., pozyskiwania 20 proc. energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenia zużycia energii o 20 proc.

W osiągnięciu tych celów mają jej pomóc działania na różnych frontach. Na przykład producenci samochodów mają obowiązek zmniejszenia do roku 2015 emisji CO2 pochodzących z nowych samochodów osobowych o około jedną piątą w stosunku do poziomu z 2007 r. English Obecnie samochody produkują 12 proc. emisji CO2 (głównego gazu cieplarnianego) w UE.

W ramach nowej inicjatywy English zachęca się producentów samochodów do inwestowania w nowe technologie zmniejszające emisje oraz do ubiegania się o ich zatwierdzenie. Technologia będzie kwalifikować się jako ekoinnowacja, jeżeli w znacznym stopniu przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 i dotąd nie była brana pod uwagę przy ustalaniu poziomu emisji.

Innowacyjne technologie obejmują poprawę napędu pojazdów, a także ulepszenia w zakresie zużycia energii, dokonywane bez szkody dla bezpieczeństwa. Jako ekoinnowacja kwalifikowałoby się zatem zainstalowanie paneli słonecznych przetwarzających światło słoneczne w energię elektryczną, ale energooszczędny samochodowy system audio już nie.

Inne działania

Działania dotyczące samochodów są częścią ogólnych wysiłków UE na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych, które obejmują:

  • redukcję emisji gazów cieplarnianych pochodzących z przemysłu za pomocą systemu handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń English , stanowiącego główne narzędzie do realizacji wyznaczonych celów
  • poprawę efektywności energetycznej szerokiego wachlarza urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego
  • wymóg zwiększonego wykorzystania energii wiatru, energii słonecznej i wodnej, a także biomasy i biopaliw
  • wspieranie rozwoju technologii wychwytywania i składowania CO2
  • opracowanie kompleksowej strategii UE na rzecz adaptacji do zmian klimatu English
  • dofinansowanie badań i innowacji w ramach programu LIFE English .

Dalsze działania

Wspomniane działania pomogły UE w realizacji celów w zakresie redukcji emisji oraz stosowania odnawialnych źródeł energii. Jednak przy aktualnym tempie Unii uda się osiągnąć wyznaczone cele jedynie w połowie.

Aby nadrobić zaległości, Komisja proponuje wprowadzenie wiążących środków na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej English .

Prowadzona przez UE walka ze zmianami klimatu - przy jednoczesnym zagwarantowaniu Europie wystarczającej ilości energii - to elementy unijnej strategii na rzecz wzrostu "Europa 2020".

Więcej informacji na temat podejścia UE do zmian klimatu

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki