Kruimelpad

Uitstoot broeikasgassen moet omlaag - 30/08/2011

Nieuwe maatregelen moeten autofabrikanten aanzetten tot investeringen in CO2-zuinige technologieën.

In de aanpak van klimaatverandering staat de EU voorop. Zij wil voor 2020 drie belangrijke doelstellingen bereiken English : 20% minder uitstoot aan broeikasgassen, 20% van alle energie uit hernieuwbare bronnen en 20% minder energieverbruik.

Hiervoor zijn maatregelen op vele fronten nodig. Zo moeten autofabrikanten ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot van alle nieuwe passagiersvoertuigen tegen 2015 een vijfde lager ligt dan het niveau van 2007 English . Auto's zijn momenteel verantwoordelijk voor 12% van de CO2-uitstoot in de EU. En CO2 is het belangrijkste broeikasgas.

Daarnaast stimuleert een nieuwe maatregel English autofabrikanten om te investeren in nieuwe CO2-zuinige technologieën en om deze gecertificeerd te krijgen. Om in aanmerking te komen moet de technologie de CO2-uitstoot aanzienlijk terugdringen en mag de technologie nog niet meegerekend zijn in de bepaling van de uitstoot.

De technologie moet ook de aandrijving en het energieverbruik van het voertuig verbeteren, zonder de veiligheid in gedrang te brengen. Dus zonnepanelen die elektriciteit opwekken kunnen in aanmerking komen, maar een energiezuinige muziekinstallatie voor auto's niet.

Andere maatregelen

De maatregelen voor auto's maken deel uit van de EU-aanpak van klimaatverandering. Deze houdt in:

  • minder uitstoot van broeikasgassen door de industrie via de handel in emissierechten English , een belangrijk instrumenten om de EU-doelstellingen te halen
  • betere energie-efficiëntie van diverse (huishoudelijke) apparaten
  • meer gebruik van energie uit wind, zon, water, biomassa en biobrandstof
  • steun aan de ontwikkeling van technologieën om CO2 af te vangen en op te slaan
  • het ontwikkelen van een alomvattende EU-strategie voor de aanpassing aan klimaatverandering English
  • cofinanciering van onderzoek en innovatie via het EU-programma LIFE English

Verdere stappen

Dankzij deze maatregelen is de EU goed op weg om haar doelstellingen op het vlak van uitstoot en duurzame energie te halen. Maar als zij in het huidige tempo doorgaat, zal slechts de helft van de voorgenomen energiebesparing gehaald worden.

Daarom stelt de Europese Commissie nu bindende maatregelen voor om de energie-efficiëntie te verhogen English .

De groeistrategie van de EU, Europa 2020, omvat al maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken en tegelijk de Europese energievoorziening veilig te stellen.

Meer over het EU-aanpak van klimaatverandering

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links