Navigācijas ceļš

Jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisija - 30/08/2011

Jauns pasākums, kas atbilst ES vispārējai nostājai klimata pārmaiņu jautājumā, mudinās autoražotājus veikt ieguldījumus tehnoloģijās, kuras ļaus samazināt oglekļa dioksīda izmešus.

ES ir līdere klimata pārmaiņu ierobežošanas jomā. Tā izvirzījusi trīs pamatmērķus, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam English : par 20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, 20 % enerģijas iegūt no atjaunīgajiem energoresursiem un par 20 % samazināt energopatēriņu.

Lai varētu sasniegt šos mērķus, ir jārīkojas daudzās jomās. Piemēram, no automašīnu ražotājiem tiek prasīts līdz 2015. gadam panākt, ka jaunu pasažieru transportlīdzekļu radītā oglekļa dioksīda emisija ir par piektdaļu zemāka nekā 2007. gadā English . Pašreiz automašīnas saražo 12 % ES oglekļa dioksīda emisijas, kas ir galvenā siltumnīcefekta gāze.

Turklāt jauns pasākums English mudina automašīnu ražotājus ieguldīt tehnoloģijās, kas ļauj samazināt emisiju, un panākt šo tehnoloģiju apstiprināšanu. Lai kādu tehnoloģiju varētu uzskatīt par atbilstīgu, tai ir jānodrošina būtisks oglekļa dioksīda izmešu samazinājums un tā nedrīkst būt jau ņemta vērā emisiju aprēķinā.

Šai tehnoloģijai arī jāpalielina dzinējspēks vai jāsamazina energopatēriņš, nemazinot drošību. Līdz ar to, piemēram, saules paneļus, kas saules gaismu pārveido elektroenerģijā, varētu uzskatīt par atbilstīgiem, bet iebūvētu energoefektīvu mūzikas sistēmu par tādu uzskatīta netiktu.

Citi pasākumi

Pasākumi, kas attiecas uz automašīnām, ir saskaņā ar vispārējo ES nostāju klimata pārmaiņu ierobežošanas jomā. Piemēram, ES iestājas par to,

  • lai tiktu samazināta rūpniecības radīto siltumnīcefekta gāzu emisija, pateicoties ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai English , kura ir īpaši nozīmīga ES mērķu sasniegšanā;
  • lai tiktu uzlabota visdažādāko iekārtu un mājsaimniecības ierīču energoefektivitāte;
  • lai tiktu prasīts vairāk izmantot biodegvielu, kas iegūta, izmantojot vēja, saules, ūdens, biomasas enerģiju;
  • lai tiktu atbalstīta tādu tehnoloģiju izstrāde, kas ļautu savākt oglekļa dioksīdu un glabāt to;
  • lai tiktu izstrādāta vispārēja ES stratēģija attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām English ;
  • lai tiktu kopīgi finansēta inovācija ar ES programmas "LIFE" English palīdzību.

Turpmākie pasākumi

Šie pasākumi līdzējuši ES turpināt iesākto ceļā uz tās mērķu sasniegšanu emisijas un atjaunīgās enerģijas jomā. Tomēr, spriežot pēc pašreizējiem attīstības tempiem, tā panāks tikai pusi no plānotajiem energopatēriņa samazinājumiem.

Lai šo situāciju vērstu par labu, Komisija ierosina saistošus energoefektivitātes pasākumus English .

Izaugsmes stratēģijā "Eiropa 2020" ir noteikts, ka ES pūliņi ierobežot klimata pārmaiņas, tajā pašā laikā turpinot gādāt, lai Eiropā tiktu apmierināts pieprasījums pēc enerģijas, ir īpaši prioritāri.

Plašāk par ES nostāju klimata pārmaiņu jautājumā

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites