Naršymo kelias

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas - 30/08/2011

Naujomis priemonėmis automobilių gamintojai bus skatinami investuoti į technologijas, kurias taikant išmetama mažiau CO2. Tai bendros ES klimato politikos dalis.

ES pirmauja kovos su klimato kaita srityje ir įsipareigojusi iki 2020 m. pasiekti 3 pagrindinius tikslus English : 20 % sumažinti išmetamų šiltnamio dujų kiekį, 20 % suvartojamos energijos gauti iš atsinaujinančių išteklių ir 20 % sumažinti energijos suvartojimą.

Norint tai padaryti, reikia imtis įvairių veiksmų. Pavyzdžiui, reikia, kad iki 2015 m. automobilių gamintojai pasiektų, kad visų naujų lengvųjų automobilių išmetamas CO2 kiekis būtų maždaug penktadaliu mažesnis nei 2007 m. English . Lengvieji automobiliai šiuo metu išskiria 12 % visų ES išmetamų CO2 dujų, kurios yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

Naujosiomis priemonėmis English automobilių gamintojai skatinami investuoti į naujas taršos mažinimo technologijas ir prašyti jas patvirtinti. Technologija bus laikoma ekologine naujove, jei dėl jos gerokai sumažėja išmetamo CO2 kiekis ir jei apskaičiuojant taršą į ją iki tol dar nebuvo atsižvelgta.

Dėl technologijų taip pat turėtų padidėti transporto priemonės varomoji galia arba energijos naudojimo efektyvumas ir nenukentėti saugumas. Pavyzdžiui, saulės elementų, saulės energiją verčiančių elektros energija, technologija galėtų būti patvirtinta, bet tausiai energiją naudojančios automobilinės muzikos sistemos technologija - ne.

Kitos priemonės

Automobiliams numatytos priemonės yra bendros ES klimato kaitos mažinimo pastangų programos dalis. Joje taip pat numatyta:

  • mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą pramonės sektoriuje taikant apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą English - tai labai svarbi priemonė siekiant ES tikslų;
  • gerinti įvairių sričių įrangos ir buitinių prietaisų energijos naudojimo našumą;
  • reikalauti daugiau naudoti vėjo, saulės, vandens, biomasės energiją ir biokurą;
  • remti CO2 surinkimo ir saugojimo technologijų plėtrą;
  • parengti visapusišką ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją English ;
  • padėti finansuoti mokslinius tyrimus ir inovacijas naudojant ES programą LIFE English ;

Tolesni veiksmai

Šios priemonės padėjo ES neatsilikti, siekiant taršos mažinimo ir energijos iš atsinaujinančių išteklių dalies didinimo tikslų, bet jei pažangos tempas nesikeis, bus pasiekta tik pusė užsibrėžtų tikslų.

Kad būtų pasivytas grafikas, Europos Komisija siūlo privalomas efektyvaus energijos vartojimo priemones English .

ES pastangos skirti didelį dėmesį kovai su klimato kaita, bet kartu užtikrinti, kad būtų tenkinami Europos energijos poreikiai, numatytos ekonomikos augimo strategijoje "Europa 2020".

Daugiau apie ES klimato politiką

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos