Navigointipolku

Autonvalmistajat mukaan ilmastotalkoisiin - 30/08/2011

EU:n uusin ase ilmastonmuutoksen torjunnassa on asetus, jolla autonvalmistajia kannustetaan panostamaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

EU on ottanut näkyvän roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa sitoutumalla kolmeen keskeiseen tavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä English : kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 20 prosentilla, uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattamiseen 20 prosenttiin ja energian käytön vähentämiseen 20 prosentilla.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia useilla osa-alueilla. Esimerkiksi autonvalmistajien on vähennettävä vuoteen 2015 mennessä kaikkien uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä noin viidenneksellä vuoden 2007 päästötasoista English . Hiilidioksidi on merkittävin kasvihuonekaasu, ja autojen osuus EU:n hiilidioksidipäästöistä on nykyisin 12 prosenttia.

Lisäksi uudella EU-asetuksella English kannustetaan autonvalmistajia panostamaan vähäpäästöisempään teknologiaan ja sen sertifiointiin. Sertifioinnin saaminen edellyttää, että teknologia tuottaa huomattavia hiilidioksidivähennyksiä eikä sitä ole vielä otettu huomioon päästöjä määritettäessä.

Teknologian pitäisi myös tehostaa ajoneuvon käyttövoimaa tai energiankulutusta - turvallisuudesta tinkimättä. Niinpä esimerkiksi sähköenergiaa tuottavat aurinkopaneelit voisivat ylittää sertifiointikynnyksen, energiatehokkaat autostereot sen sijaan eivät.

Muut toimenpiteet

Autoja varten suunnitellut toimet ovat osa EU:n yleistä ilmastonmuutoksen torjuntaa, johon sisältyy:

  • teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen päästökauppajärjestelmän English avulla
  • energiatehokkuuden parantaminen eri laitteissa ja kodinkoneissa
  • tuulen, auringon, veden, biomassan ja biopolttoaineiden käytön lakisääteinen lisääminen
  • hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian tukeminen
  • EU:n kokonaisvaltaisen sopeutumisstrategian laatiminen ilmastonmuutosta varten English
  • osallistuminen tutkimuksen ja innovoinnin rahoittamiseen EU:n LIFE-ohjelman English kautta.

Jatkotoimet

Tähän saakka toteutetuilla toimilla EU on pysynyt aikataulussa päästöjen vähentämistä ja uusiutuvia energianlähteitä koskevien tavoitteidensa saavuttamisessa. Mutta jos energian käytön vähentäminen jatkuu nykyistä vauhtia, tavoitteesta saavutetaan vain puolet.

Hitaan edistymisen vuoksi komissio ehdottaa sitovia energiatehokkuustoimenpiteitä English .

EU:n toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi ensisijaisena tavoitteena - Euroopan energiatarpeiden tyydyttämistä vaarantamatta - ovat osa Eurooppa 2020 -kasvustrategiaa.

Lisää EU:n ilmastonmuutospolitiikasta

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä