Διαδρομή πλοήγησης

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου - 30/08/2011

Τα νέα μέτρα θα ενθαρρύνουν την αυτοκινητοβιομηχανία να επενδύσει σε τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών CO2. Τα μέτρα αυτά εντάσσονται στη γενικότερη πολιτική της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η ΕΕ πρωτοστατεί στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και έχει δεσμευτεί να επιτύχει 3 βασικούς στόχους μέχρι το 2020 English : μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20%, κάλυψη των ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 20% και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20%.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, απαιτείται δράση σε πολλά μέτωπα. Για παράδειγμα, η αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει, μέχρι το 2015, να έχει μειώσει τις εκπομπές CO2 για όλα τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα περίπου στο ένα πέμπτο των επιπέδων του 2007 English . Σήμερα, στην ΕΕ τα αυτοκίνητα ευθύνονται για το 12% των εκπομπών CO2, του κυριότερου αερίου του θερμοκηπίου.

Πέρα από τις δράσεις αυτές, με ένα νέο μέτρο English ενθαρρύνεται η αυτοκινητοβιομηχανία να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών, για τις οποίες θα απαιτείται πιστοποίηση. Για να πιστοποιηθεί, μια νέα τέτοια τεχνολογία θα πρέπει να επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση CO2 και να μην έχει ήδη συνυπολογιστεί στους υφιστάμενους μηχανισμούς προσδιορισμού των εκπομπών.

Επίσης, θα πρέπει να βελτιώνει την κίνηση του οχήματος ή την ενεργειακή του κατανάλωση, χωρίς να υποβαθμίζει την ασφάλεια. Έτσι, για παράδειγμα, οι ηλιακοί συλλέκτες που μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια ανταποκρίνονται σ' αυτό το κριτήριο, όχι όμως και ένα στερεοφωνικό αυτοκινήτου υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Άλλα μέτρα

Τα μέτρα για τα αυτοκίνητα αποτελούν μέρος της γενικότερης πολιτικής που ακολουθεί η ΕΕ για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει μέτρα όπως:

  • η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της βιομηχανίας μέσω του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής English , ενός βασικού εργαλείου για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ
  • η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολλών οικιακών και άλλων συσκευών
  • η απαίτηση για μεγαλύτερη χρήση της αιολικής, ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας καθώς και των βιοκαυσίμων και της βιομάζας
  • η προώθηση της ανάπτυξης τεχνολογιών που δεσμεύουν και αποθηκεύουν το CO2
  • η χάραξη μιας συνολικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή English
  • η συγχρηματοδότηση της ανάπτυξης της έρευνας και της καινοτομίας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE English .

Τα επόμενα βήματα

Χάρη στα μέτρα αυτά, η ΕΕ βαδίζει σταθερά προς την επίτευξη των στόχων της αναφορικά με τις εκπομπές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όμως, με τον σημερινό ρυθμό προόδου, αναμένεται να επιτύχει μόνο κατά το ήμισυ τον στόχο της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.

Για να κερδίσει το χαμένο έδαφος, η Επιτροπή προτείνει δεσμευτικά μέτρα για την ενεργειακή απόδοση English .

Οι προσπάθειες της ΕΕ να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή κατά προτεραιότητα - καλύπτοντας ταυτόχρονα και τις ενεργειακές της ανάγκες - αποτελούν μέρος της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για την οικονομική ανάπτυξη.

Περισσότερα σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι