Sti

Nedbringelse af drivhusgasemissioner - 30/08/2011

Nye tiltag, der skal tilskynde bilproducenter til at investere i teknologier til nedbringelse af CO2-udledninger, er en del af EU's overordnede tilgang til klimaforandringerne.

EU er på forkant, når det kommer til bekæmpelse af klimaforandringerne, og har forpligtet sig på 3 overordnede mål inden 2020 English : at nedbringe drivhusgasemissionerne med 20 %, at skaffe 20 % af vores energiforbrug fra vedvarende kilder og at mindske vores energiforbrug med 20 %.

Det kræver handling fra flere sider, hvis disse mål skal nås. Bilproducenter skal f.eks. mindske CO2-udledningerne fra alle nye personbiler til omkring en femtedel af niveauet i 2007 English inden 2015. I øjeblikket er biler årsag til 12 % af EU's udledninger af CO2, som er den vigtigste drivhusgas.

Derudover tilskynder et nyt tiltag English bilproducenterne til at investere i nye teknologier til nedbringelse af udledningerne og få dem godkendt. For at få det, skal teknologierne give væsentlige CO2-besparelser, og de må ikke allerede være blevet taget højde for i forbindelse med fastsættelsen af emissioner.

Teknologien skal også forbedre bilers fremdrift eller energiforbrug - uden at gå på kompromis med sikkerheden. Således kan f.eks solpaneler, der omdanner sollys til elektrisk energi, godt godkendes, mens et energieffektivt musiksystem til bilen ikke kan.

Andre tiltag

Tiltagene for biler er en del af EU's overordnede tilgang til bekæmpelse af klimaforandringerne. Den omfatter også:

  • nedbringelse af drivhusgasemissioner fra industrien gennem en ordning for handel med emissionskvoter English , et værktøj til at nå EU' mål
  • forbedring af energieffektiviteten på en bred vifte af udstyr og husholdningsapparater
  • krav om øget anvendelse af energi fra vind, sol, vand, biomasse og biobrændsler
  • støtte til udvikling af teknologier, der kan opfange og oplagre CO2
  • udvikling af en samlet europæisk strategi for tilpasning til klimaforandringerne English
  • samfinansieret forsknings- og innovationsudvikling gennem EU's LIFE-program English

Yderligere skridt

Disse tiltag har hjulpet EU til at holde kursen og nå sine mål for emissioner og vedvarende energi. Men med det nuværende tempo vil vi kun nå halvvejs til målet om et lavere energiforbrug.

For at indhente dette har Kommissionen fremsat forslag om bindende foranstaltninger vedrørende energieffektivitet English .

EU's bestræbelser på at bekæmpe klimaforandringerne som en topprioritet - og på samme tid opfylde Europas energibehov - er en del af vækststrategien Europa 2020.

Mere om EU's tilgang til klimaforandringer

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links