Cesta

Na plný plyn, ale s nižšími emisemi - 30/08/2011

Nová opatření EU, jež jsou součástí její komplexní strategie v boji proti změně klimatu, mají přimět výrobce automobilů k investicím do nových technologií, které umožní snížit produkci CO2.

Evropská unie, která stojí v globálním boji proti změně klimatu v čele, se zavázala do roku 2020 splnit tři hlavní cíle English : snížit emise skleníkových plynů o 20 %, pokrýt 20 % energetické spotřeby z obnovitelných zdrojů a snížit spotřebu energie o 20 %.

K tomu bude zapotřebí provést změny v řadě oblastí. Od výrobců automobilů se například žádá, aby do roku 2015 snížili u všech nových osobních aut emise CO2 přibližně o jednu pětinu oproti množství zplodin produkovaných v roce 2007 English . Automobily se v EU na celkovém objemu emisí CO2 - hlavního skleníkového plynu - podílejí 12 %.

V rámci dalšího nově zaváděného opatření English bude automobilkám usnadněno investovat do šetrnějších technologií a získávat pro ně certifikace. Podmínkou je, aby daná technologie významnou měrou umožňovala snížit emise CO2 a aby její využití již nebylo při výpočtu emisí zohledněno.

Dále by nové technologie měly u vozidel zlepšit parametry pohonu, případně snížit spotřebu a zároveň zachovat vysokou úroveň bezpečnosti. Kritéria tak například splňují solární panely, ale nikoli již energeticky účinný audiosystém v kabině auta.

Ostatní opatření

Uvedená opatření jsou součástí komplexní strategie, kterou EU ke snížení emisí zvolila. Její součástí je dále:

  • snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu prostřednictvím systému obchodování s emisemi English , klíčového nástroje, jejž Unie k plnění svých cílů využívá
  • zvyšování energetické účinnosti u celé řady přístrojů a domácích spotřebičů
  • zvyšování podílu energie získané z větrných, solárních a vodních elektráren, z biomasy a z biopaliva
  • podpora vývoje technologií k zachycování a ukládání CO2
  • rozvoj komplexní strategie na přizpůsobení se změně klimatu English
  • spolufinancování projektů výzkumu a vývoje z evropského programu LIFE English

Další postup

Tyto kroky zatím Evropské unii umožnily plnit v oblasti emisí a obnovitelných zdrojů její vytýčené cíle. Pokud ale nedojde ke zvýšení současného tempa, zůstane EU v půli cesty.

Komise chce tento deficit dohnat, a proto navrhuje závazná opatření ke zvýšení energetické účinnosti English .

Změna klimatu zůstává unijní prioritou - stejně jako uspokojování energetických potřeb - a je součástí strategie Evropa 2020 pro hospodářský růst.

Další informace o politice EU v oblasti klimatu

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy