Навигационна пътека

Намаляване на емисиите на парникови газове - 30/08/2011

Нови мерки ще стимулират производителите на автомобили да инвестират в технологии за намаляване на емисиите на CO2 като част от цялостния подход на ЕС към изменението на климата.

ЕС е в челните редици на борбата с изменението на климата и се ангажира с постигането на три основни цели до 2020 г. English : намаляване с 20 % на емисиите на парникови газове, добиване на 20 % от енергията от възобновяеми източници и намаляване на потреблението на енергия с 20 %.

Постигането на тези цели изисква действия на много фронтове. Така например от производителите на автомобили се изисква до 2015 г. да намалят емисиите на въглероден диоксид (CO2) от нови леки автомобили с около една пета спрямо равнищата от 2007 г. English . В момента в ЕС на автомобилите се дължат 12 % от емисиите на въглероден диоксид - основния парников газ.

Освен това нова мярка English насърчава производителите на автомобили да инвестират в нови технологии за намаляване на емисиите и да получат удостоверения за тях. За целта тези технологии трябва да водят до значително намаляване на емисиите на CO2 и не може вече да са били взети предвид при определяне на емисиите.

Технологиите също така трябва да подобряват задвижването на автомобилите или потреблението на енергия, без това да става за сметка на сигурността. Така например слънчевите панели, превръщащи слънчевата светлина в електрическа енергия, могат да получат такива удостоверения, но енергийно ефективна музикална система за автомобил - не.

Други мерки

Мерките за автомобилите са част от цялостен подход на ЕС за забавяне хода на изменението на климата. Той включва:

  • намаляване на емисиите на парникови газове от промишлеността чрез системата за търговия с емисии English - много важен инструмент за постигане на целите на ЕС,
  • подобряване на енергийната ефективност на различни видове оборудване и домакински електроуреди,
  • изискване за засилено използване на вятърна, слънчева и водна енергия, на енергия от биомаса и на биогорива,
  • подпомагане на развитието на технологии за улавяне и съхраняване на CO2,
  • разработване на цялостна стратегия на ЕС за приспособяване към изменението на климата English
  • съфинансиране на развитието на изследвания и иновации чрез програмата LIFE English на ЕС.

По-нататъшни стъпки

Тези мерки помогнаха на ЕС да напредва към изпълнението на целите си в областта на емисиите и възобновяемата енергия. При сегашното темпо обаче той ще постигне едва половината от набелязаното намаление на потреблението на енергия.

За да се навакса изоставането, Комисията предлага задължителни мерки за енергийна ефективност English .

Усилията на ЕС изменението на климата да бъде водещ приоритет - като в същото време се задоволяват енергийните нужди на Европа - са част от стратегията за растеж "Европа 2020".

Още за подхода на ЕС към изменението на климата

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки