Sökväg

Ett energieffektivt EU - 22/06/2011

En man isolerar en vägg © istock/blueflames

Nya åtgärder ska hjälpa oss att bli energieffektivare och EU att nå sitt energibesparingsmål till 2020.

EU:s klimatstrategi har tre mål för 2020: utsläppen av växthusgaser ska skäras ned med 20 procent, 20 procent av energin ska komma från förnybara energikällor och energiförbrukningen ska sänkas med 20 procent.

Det ser ut som om EU kan uppnå utsläppsmålet och målet för förnybara energikällor. Däremot har vi halkat efter när det gäller energiförbrukningen. Om inget görs, blir energibesparningarna bara hälften så stora. För att ta igen förlorad mark föreslår kommissionen bindande energibesparingsåtgärder DeutschEnglishfrançais .

Energiplaner

Förslaget innehåller bland annat ett krav på att alla länder ska ha energisparplaner.

Energileverantörerna ska uppmuntra sina kunder att bli mer energieffektiva. Det ska leda till att deras försäljning minskar med 1,5 procent per år.

Energibolagen kan till exempel hjälpa villaägare att effektivisera sina värmesystem, uppmuntra dem att installera tvåglasfönster och isolera taket.

Länderna får lägga fram förslag till alternativa lösningar för att nå samma resultat, till exempel finansiering av program eller frivilliga avtal med energibolagen.

Här är andra föreslagna åtgärder:

  • Staten ska minska energiförbrukningen genom att renovera minst 3 procent av de offentliga byggnaderna per år. Den offentliga sektorn ska också ha energieffektivitet som ett krav när den upphandlar varor och tjänster.
  • Konsumenterna ska få kostnadsfri och enkel tillgång till information om sin energiförbrukning, så att de lättare kan styra sin förbrukning.
  • Storföretagen ska genomgå energirevisioner där man kartlägger sätt att minska förbrukningen - småföretagen ska få incitament att göra detsamma.
  • Nationella tillsynsmyndigheter på energiområdet ska hela tiden tänka på energieffektivitet, till exempel när de godkänner nätavgifter.

Myndigheterna ska också övervaka hur effektiva nya kraftverk är och främja återvinning av spillvärme.

Vad händer nu?

EU-länderna ska godkänna åtgärderna, som ingår i en långsiktig strategi att omvandla EU till ett koldioxidsnål och konkurrenskraftigt samhälle.

Kommissionen ska 2014 utvärdera om EU åter är på väg att nå målet om en 20-procentig minskning av energiförbrukningen. Vid behov kan kommissionen då komma att föreslå obligatoriska mål för varje land.

Läs mer om klimatarbetet och energieffektivitet English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar