Ścieżka nawigacji

Wydajne wykorzystywanie energii w Europie - 22/06/2011

Mężczyzna izolujący ścianę budynku © istock/blueflames

Nowe środki zapewniające oszczędności energii umożliwią UE ograniczenie jej zużycia o 20 proc. do 2020 r.

Strategia, jaką UE przyjęła w ramach walki ze zmianami klimatu, opiera się na trzech celach, które mają zostać zrealizowane do 2020 r. Są to: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc., zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20 proc. oraz zmniejszenie całkowitego zużycia energii o 20 proc.

UE podjęła już wiele działań związanych z emisjami gazów cieplarnianych oraz odnawialnymi źródłami energii, jednak w dziedzinie ograniczania zużycia energii mamy znaczące zaległości. O ile nic się nie zmieni, cel wyznaczony przez UE zostanie zrealizowany zaledwie w połowie. Aby temu zapobiec, Komisja proponuje wiążące środki na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej DeutschEnglishfrançais .

Plany dotyczące energii

Komisja proponuje, by każde państwo członkowskie opracowało krajowy plan oszczędniejszego gospodarowania energią.

Dostawcy energii powinni zachęcać swoich klientów do oszczędzania energii, tak by jej sprzedaż malała o 1,5 proc. rocznie.

W tym celu mogliby wspierać właścicieli budynków w wydajniejszym wykorzystywaniu systemów grzewczych, instalowaniu podwójnych szyb i izolowaniu dachów.

Władze poszczególnych krajów powinny wspierać realizację wyznaczonych celów, oferując różnorodne rozwiązania np. wprowadzając dotacje lub zawierając dobrowolne porozumienia z dostawcami energii.

Inne środki polegałyby na zobowiązaniu:

  • władz poszczególnych krajów do tego, by co roku ograniczały zużycie energii w co najmniej 3 proc. budynków publicznych oraz by kierowały się oszczędnościami energii przy zamawianiu wszelkich towarów i usług
  • konsumentów do wydajniejszego gospodarowania energią w oparciu o swobodny dostęp do informacji na temat bieżącej konsumpcji
  • dużych przedsiębiorstw do poddania się kontrolom, które pozwolą wskazać najlepsze sposoby oszczędzania energii; do tego samego zachęcane byłyby również mniejsze firmy
  • krajowe organy regulacji energetyki do tego, by systematycznie brały pod uwagę efektywność energetyczną, zwłaszcza w kontekście zatwierdzania opłat sieciowych.

Władze krajowe zostałyby również zobowiązane do monitorowania wydajności energetycznej nowych elektrowni oraz do propagowania odzysku ciepła z odpadów.

Kolejne kroki

Opisane powyżej środki, które stanowią część długofalowych działań mających przekształcić UE w konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną, muszą obecnie zostać zatwierdzone przez rządy państw członkowskich.

W 2014 r. Komisja sprawdzi, czy podjęte działania pozwolą UE ograniczyć zużycie energii o 20 proc. w wyznaczonym terminie. Jeśli będzie to koniecznie, Komisja przedstawi nową propozycję i prawnie zobowiąże państwa członkowskie do realizacji krajowych celów.

Więcej na temat zmian klimatu i oszczędności energii English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki