Kruimelpad

Een energie-efficiënt Europa - 22/06/2011

Man plaatst isolatiemateriaal in een muur © istock/blueflames

EU neemt nieuwe maatregelen om energie te besparen en zo 20% minder te verbruiken tegen 2020

De EU heeft drie belangrijke klimaatdoelstellingen voor 2020: 20% minder uitstoot aan broeikasgassen, 20% van alle energie uit hernieuwbare bronnen en 20% minder energieverbruik.

Wat de uitstoot en de hernieuwbare bronnen betreft, is de EU goed op weg, maar de vermindering van het energieverbruik lukt minder goed. Als niet wordt ingegrepen, bereikt de EU amper de helft van de beoogde vermindering. Daarom stelt de Europese Commissie nu bindende maatregelen DeutschEnglishfrançais voor om de energie-efficiëntie te verhogen.

Energieplannen

Alle landen moeten energiebesparingsplannen opstellen.

Energieproducenten moeten hun klanten aansporen tot zuinigheid en zo de verkoop met 1,5% per jaar doen dalen.

Zo kunnen zij huiseigenaren helpen efficiënter te verwarmen, dubbel glas te zetten en daken te isoleren.

Overheden kunnen allerlei manieren voorstellen om dit doel te bereiken, zoals financieringsprogramma's of vrijwillige overeenkomsten met leveranciers.

Andere maatregelen:

  • overheden moeten het energieverbruik in openbare gebouwen jaarlijks met 3% verminderen door renovaties en uitsluitend kiezen voor energie-efficiënte goederen en diensten bij overheidsopdrachten
  • consumenten moeten gratis en beter worden geïnformeerd over hun energieverbruik, zodat zij dit beter kunnen bijsturen
  • grote bedrijven krijgen audits over hoe zij hun energieverbruik kunnen reduceren, kleinere worden hiertoe gestimuleerd
  • nationale energieregulatoren moeten rekening houden met energie-efficiëntie, in het bijzonder bij de goedkeuring van netwerktarieven

Overheden moeten ook letten op de efficiëntie van nieuwe energiecentrales en het gebruik van afvalwarmte bevorderen.

Volgende stappen

De regeringen van de EU-landen moeten de maatregelen nog goedkeuren. Deze maken deel uit van een beleid op lange termijn om van Europa een CO2-arme maar concurrerende economie te maken.

In 2014 gaat de Commissie na of de EU weer op de goede weg is om de doelstelling van 20% energiebesparing te halen. Zo nodig stelt zij dan bindende nationale doelstellingen voor.

Meer over klimaatverandering en energie-efficiëntie English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links